Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 19 2017, 7:00 AM CET

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2017.

Vd-kommentar:

”Det tredje kvartalet var ett test på vår förmåga att agera i en dynamisk omvärld, då vi såg fullt genomslag av EUs nya roaminglagstiftning, den nya konsumentkreditlagen i Nederländerna och de nya tjänsteerbjudanden vi lanserade på våra marknader under första halvåret 2017.”

Finansiella höjdpunkter:

  • Tele2s nettoomsättning under tredje kvartalet 2017 uppgick till 7 542 (6 674) miljoner kronor och EBITDA uppgick till 1 848 (1 523) miljoner kronor
  • Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 9 procent, eller 7 procent på jämförbar basis
  • Det fria kassaflödet fram till och med september uppgick till 2,3 miljarder kronor, vilket gör att utdelningen för räkenskapsåret 2017 potentiellt kan täckas
  • Stark efterfrågan på nya mobilerbjudanden bidrog till en tvåsiffrig tillväxt av tjänsteintäkter från slutkund och av EBITDA i Baltikum, Nederländerna och Kazakstan
  • I juli avtalade Tele2 att sälja sin verksamhet i Österrike till Hutchison Drei Austria GmbH
  • Uppgraderad finansiell guidning för 2017 (se sidan 5 i rapporten)

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com.

Presentation av tredje kvartalet 2017

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:15 CEST (09:15 BST/04:15 EDT) torsdagen den 19 oktober 2017. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q3 Interim Report 2017”.

Telefonnummer:
SE: +46 (0)8 5065 3936
UK: +44 (0)20 3427 1904
US: +1 646 254 3360

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 07:00 CEST
   

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Downloads