Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jun 30 2017, 5:12 PM CET

Förvaltningsrätten har idag avslagit Tele2s yrkande om avdrag för räntekostnader

Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar i dag att Förvaltningsrätten beslutat att Tele2 Sverige AB och Tele2 Treasury AB inte har rätt till avdrag för räntekostnader på koncerninterna lån på SEK 377,109,600 respektive SEK 304,443,399 avseende år 2013 och 2014 enligt regler om ränteavdragsbegränsningar som infördes 2013.

Förvaltningsrätten har i målen nekat Tele2 Sverige AB och Tele2 Treasury AB avdrag för räntekostnader på lån från ett annat företag inom samma koncern då Tele2 Sverige AB och Tele2 Treasury AB inte kunnat visa att det huvudsakliga skälet till skuldförhållandena inte är att koncernen ska få en skatteförmån.

Tele2 kommer att överklaga Förvaltningsrättens domar. Beslutet medför ej någon resultateffekt för Tele2 då beloppet sedan tidigare är reserverat.

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef , Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna