Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen mar 21 2017, 8:00 AM CET

Tele2 energieffektiviserar 4G-nätet – enda svenska operatör i globalt initiativ

För att bidra till att Sverige och FN når de högt uppsatta klimatmålen till 2020 inleder Tele2 nu ett omfattande arbete med att energieffektivisera sina 4G-nät. Arbetet kommer att bestå av flera tekniska uppdateringar i nätet samt deltagande i det globala nätverket SooGreen (Service-oriented optimization of Green mobile networks).

Sverige har höga målsättningar när det kommer till energimålen för 2020. Bland annat ska den totala energiförbrukningen minska med 20 procent och över 50 procent av energin ska komma från förnybara källor. För Tele2 Sverige är det riksomfattande 4G-nätet runt om i landet den del av verksamheten som förbrukar mest energi. I dag står nätet för runt 70 procent av Tele2s totala förbrukning.

Just nu genomför Tele2 ett omfattande arbete med att effektivisera energiförbrukningen i 4G nätet och hållbarhetssäkra nätet för framtiden. Bland annat testas just nu en lösning där basstationernas effektförstärkare stängs av när stationen inte har någon data att sända. Andra innovationer som kommer att utvärderas är exempelvis avstängning av en eller flera antennportar vid låg last samt smarta åtgärder för att förlänga batteritiden på basstationen vid strömavbrott.

- Vi är stolta över att Tele2, som enda svenska operatör, startat ett omfattande energieffektiviseringsarbete för att bidra till de uppsatta klimatmålen. För oss är det naturligt att ta den svenska ledartröjan och driva och utmana vår bransch mot ett större hållbarhetstänk, säger Samuel Skott, vd för Tele2 Sverige.

Tele2 är även, som enda svenska operatör, med i det internationella initiativet SooGreen som får stöd av Vinnova och syftar till en grönare telekombransch. Bland annat kommer Tele2 att tillsammans med KTH att publicera artiklar i syfte att sprida kunskap om hur telekomsektorn kan blir mer hållbar i framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Selander, kommunikationschef, Tele2 Sverige AB, Tel: +46 704 26 40 06
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015