Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen nov 03 2017, 11:01 AM CET

Tele2 IoT debuterar i Gartners “Magic Quadrant for Managed M2M Services Worldwide”

Efter mindre än fyra år som leverantör av kommunikationstjänster inom IoT har Tele2 IoT kvalificerat sig som en av de globala IoT leverantörerna i Gartners ”Magic Quadrant for Managed M2M Services Worldwide”.

Tele2 IoT fortsätter sin starka tillväxtresa och har idag 150 medarbetare samt kunder i 160 länder. I år har Tele2 IoT inkluderats i Gartners Magic Quadrant som, baserat på analyser, positionerar aktörer på marknaden för M2M-tjänster över hela världen.

Rami Avidan, vd för Tele2 IoT, kommenterar: “Gartners inkludering av oss i Magic Quadrant är ett bevis på att vi levererar på vår IoT-strategi med målet att orkestrera en smartare värld. Vi ser också detta som ett erkännande av vårt unika erbjudande på marknaden.”

När Gartner utvärderade Tele2s IoT-tjänster fokuserade de på dessa två områden:

  1. Visionen – marknadsförståelse, marknadsstrategi, försäljningsstrategi, produktstrategi, affärsmodell, industristrategi, innovation samt geografisk strategi.

  2. Förmågan att utföra – produkt- och serviceutbud, lönsamhet, försäljning, prissättning, marknadsrespons, marknadsföring, kundupplevelse samt driftverksamhet.

Baserat på utvärderingen placerar Gartner Tele2 IoT vid skärningspunkten mellan kategorierna Ledare, Visionärer, Följare och Nischaktörer i kvadranten. De bekräftar också Tele2 IoTs kompetens inom flera vertikala användningsområden som tillverkning, transport, logistik, detaljhandel, energi samt M2M-tjänster för multinationella företag som kräver uppkoppling i ett stort antal länder.

Friskrivning: Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i sina forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att bara välja de säljare som har högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisationers åsikter och bör inte tolkas som faktiska omständigheter. Gartner avvisar alla garantier, uttryckta eller underförstådda, i denna forskning inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef , Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.