Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 15 2017, 7:00 AM CET

Tele2 och Deutsche Telekom slår samman sina verksamheter i Nederländerna

Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de kommit överens med Deutsche Telekom om att slå samman Tele2 Nederländerna och T-Mobile Nederländerna till ett gemensamt bolag. Tele2 kommer att äga 25% av det nya bolaget och erhålla en kontantbetalning om 190 miljoner euro vid affärens fullgörande. Det kombinerade bolaget kommer att bli en starkare kundförkämpe på marknaden och möjliggöra investeringar i teknologi för att gynna den nederländska befolkningen.

En värdeskapande transaktion för kunder och aktieägare
Transaktionen kombinerar två mobila kundförkämpar med kompletterande varumärken, teknologier och kundbaser. Tele2 kommer att äga 25% av det nya bolaget och T-Mobile kommer att äga 75%. Baserat på nuvarande siffror kommer bolaget ha cirka 5 miljoner mobilkunder, en sammanlagd omsättning på cirka 2 miljarder euro och synergier som uppskattas till ett NPV om mer än 1 miljard euro. Som del av avtalet kommer en kontantbetalning om 190 miljoner euro göras till Tele2 när affären stängs. Transaktionen kristalliserar det värde som hittills skapats på den holländska marknaden och kommer att minska den nederländska verksamhetens risk för Tele2-koncernen framöver.

Konsolidering som en väg för att möjliggöra fortsatta investeringar och innovation
Tele2 och T-Mobile tävlar idag mot två spelare som kontrollerar mer än 80% av den nederländska mobil- och fastlinjemarknaden. Sammanslagningen av Tele2 och T-Mobile kommer att skapa en starkare kundförkämpe samt säkerställa investeringskapacitet för nya produkter och teknologi, som exempelvis 5G.

Allison Kirkby, vd och koncernchef på Tele2 AB, kommenterar: ”Detta är en fantastisk möjlighet att accelerera utvecklingen på den nederländska telekommarknaden och att driva effektiv konkurrens till fördel för den nederländska befolkningen. Det gemensamma bolaget bygger på den drivkraft vi skapat sedan vi nylanserade Tele2 i november 2015 och på den nätverksdelning vi haft med T-mobile sedan 2013. Jag ser detta som ett logiskt nästa steg för att skapa en starkare tredje konvergerad spelare som kommer att leverera värde till våra kunder, aktieägare och medarbetare.”

Jon James, vd för Tele2 Nederländerna, kommenterar: “Tele2 har gjort en anmärkningsvärd resa på den nederländska marknaden, byggt ett framstående varumärke och ett nät i världsklass. Sammanslagningen med T-Mobile för samman två företag med kompletterande ansatser och styrkor för att skapa en starkare konkurrent till FMC-duopolet och röra om på telekommarknaden, till fördel både för privatkunder och företag.”

Oförändrad verksamhet
I väntan på regulatoriskt godkännande kommer det inte att ske några förändringar för Tele2 och T-Mobiles kunder. Tele2 kommer att fortsätta med sin fristående strategi och investera i sina erbjudanden för konsumenter och företag. På längre sikt kommer transaktionen möjliggöra snabbare investeringar i nya produkter och teknologi som gynnar nederländska konsumenter och företag. 

Finansiering
Det sammanslagna bolaget förväntas upprättas med en nettoskuld på cirka 1,1 miljarder euro i form av en koncernintern finansiering från Deutsche Telekom. Framöver har aktieägarna kommit överens om en utdelningspolicy som innebär att 70% av det fria kassaflödet betalas ut när nettoskulden till EBITDA understiger 2,5 gånger.

Deutsche Telekom kommer att behålla sina nederländska torntillgångar i ett separat bolag. Parterna har dessutom gjort justeringar i det nationella roamingavtalet samt nätverksdelningsavtalet.

Styrning
Styrelsen kommer att bestå av 3 ledamöter utsedda av Deutsche Telekom, 1 ledamot utsedd av Tele2 och 1 utsedd av ”Works Council”.

Regulatorisk process
Inrättandet av det gemensamma bolaget är under förutsättning att det sker ett myndighetsgodkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Transaktionen förväntas därför att slutföras under andra halvåret 2018. Tele2 kommer att återkomma med mer information om den regulatoriska tidslinjen och processen när sådan information finns tillgänglig.

Som en del av avtalet har en uppgörelse träffats där Tele2 har rätt att erhålla en kontant betalning på 25 miljoner euro om transaktionen inte godkänns av de relevanta myndigheterna.

Konsekvenser för den finansiella rapporteringen
Tele2 Nederländerna kommer att redovisas som en avvecklad verksamhet under perioden fram till att transaktionen har slutförts.

Under fjärde kvartalet 2017 kommer Tele2 att avsluta den årliga nedskrivningsprövningen. Trots det inkrementella värdet som skapats i transaktionen beräknas prövningen resultera i en nedskrivning på 1,0-1,5 miljarder kronor för den nederländska verksamheten. Detta kommer att redovisas under avvecklade verksamheter och har ingen effekt på kassaflödet.

Press- och analytikerkonferens
Tele2 kommer att hålla en telefonkonferens kl. 08:30 (07:30 Storbritannien/02:30 New York). Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
Nederländerna: +31 (0)20 703 8261

Sverige: +46 (0)8 5065 3942
Storbritannien: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 323-794-2093

Ange följande kod: 5252698

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 07:00.


TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna. 

Downloads