Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen sep 21 2018, 2:30 PM CET

Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), tillkännagav idag att dagens extra bolagsstämma godkände fusionsplanen avseende fusionen med Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”), beslutade om emission av fusionsvederlaget samt beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ytterligare styrelseledamöter.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna fusionsplanen som antogs av styrelserna för Tele2 och Com Hem den 9 januari 2018, enligt vilken fusionen sker genom absorption med Tele2 som övertagande bolag och Com Hem som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i Com Hem byts mot 1,0374 nya B-aktier i Tele2 och 37,02 kronor i kontanter. Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan Tele2 och Com Hem sker hos Bolagsverket. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att alla tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheterna som är nödvändiga för fusionen har erhållits. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under fjärde kvartalet 2018 och resulterar i upplösningen av Com Hem varigenom alla Com Hems tillgångar och skulder kommer att övergå till Tele2.

Vidare beslutade extra bolagsstämman om emission av fusionsvederlaget innebärande emission av 183 441 585 nya B-aktier i Tele2. Berättigade att erhålla de nyemitterade B-aktierna ska vara aktieägare som är upptagna i Com Hems aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Extra bolagsstämman valde Lars-Åke Norling till ny styrelseledamot med verkan från den extra bolagsstämman och Andrew Barron och Eva Lindqvist (som idag är styrelseledamöter i Com Hem) till nya styrelseledamöter med verkan från det att fusionen har registrerats av Bolagsverket. Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter extra bolagsstämman utsågs Lars-Åke Norling till ny medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

En detaljerad tidplan för genomförandet av fusionen med Com Hem kommer att kommuniceras så snart som, och förutsatt att, samtliga erforderliga tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheter som är nödvändiga för fusionen har erhållits.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 14:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Downloads