Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen feb 02 2018, 7:00 AM CET

Bokslutskommuniké 2017

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2017.

Vd-kommentar:
Det fjärde kvartalet avslutar ett utomordentligt år för Tele2-koncernen. Koncernen fortsätter att omvandlas i rask takt i syfte att nå våra strategiska mål, parallellt med en stark organisk tillväxt till följd av en ständigt ökande efterfrågan på mobildata och kostnadskontroll”

Finansiella höjdpunkter:

  • Tele2s nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 6 642 (6 340) miljoner kronor och EBITDA uppgick till 1 527 (1 461) miljoner kronor
  • Helårsguidningen överträffades för både EBITDA och operationellt kassaflöde
  • Mobila tjänsteintäkter från slutkund växte med 8 procent på jämförbar basis, inklusive Nederländerna
  • EBITDA tillväxt på 7 procent för Sverige och Baltikum tillsammans, på jämförbar basis
  • Fritt kassaflöde för den totala verksamheten uppgick till 2,5 miljarder kronor för helåret, vilket ger full täckning för utdelningen på 4,00 kronor per aktie som styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2017
  • Överenskommelse med Deutsche Telekom om en sammanslagning av företagens verksamheter i Nederländerna för att skapa en stark kundförkämpe, avhängigt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter
  • En överenskommelse om att slå samman Tele2 och Com Hem annonserades strax efter kvartalets slut

Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com.

Presentation av bokslutskommunikén 2017
En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 CET (09:00 GMT/04:00 EST) fredagen den 2 februari 2018. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som en webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q4 Interim Report 2017”.

Telefonnummer:
SE: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9412
US: +1 323-794-2093

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 07:00 CET.

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna