Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 23 2018, 7:00 AM CET

Delårsrapport första kvartalet 2018

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisar idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2018.

Vd-kommentar:
“Första kvartalet 2018 utgör starten på ett omvälvande år för Tele2-koncernen. Vårt momentum fortsatte med tillväxt inom mobila tjänsteintäkter från slutkund, EBITDA och det operationella kassaflödet. När vi blickar framåt mot den planerade fusionen med Com Hem, presenterar vi idag en uppdaterad utdelnings- och skuldsättningspolicy som vi tror kommer vara mycket attraktiv för alla aktieägare i det kombinerade bolaget.”

Finansiella höjdpunkter:

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent på jämförbar basis
 • Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 4 procent och EBITDA ökade med 6 procent, på jämförbar basis
 • Justerat för två icke-kassaflödespåverkande engångsposter, växte mobila tjänsteintäkter från slutkund med 5 procent och EBITDA med 9 procent
 • Operationellt kassaflöde på 12 månaders rullande basis ökade med 26 procent
 • Kazakstan uppnådde målet om en EBITDA-marginal på 30 procent tidigare än förväntat
 • Uppdaterat finansiellt ramverk för det kombinerade bolaget, efter den föreslagna fusionen med Com Hem, som strävar efter:
  - En nettoskuldsättning/EBITDA i intervallet 2,5-3,0x
  - En ordinarie utdelning om minst 80 procent av fritt kassaflöde
  - Extrautdelningar och/eller aktieåterköp för att bibehålla skuldsättningsmålet

Rapporten finns tillgänglig på tele2.com.

Presentation av första kvartalet 2018
En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 CEST (09:00 BST/04:00 EDT) måndagen den 23 april 2018. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som en webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com

Samtalsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Fråga efter ”Tele2 Q1 Interim Report 2018”.

Telefonnummer:
SE: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9411
US: +1 646 828 8143

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 07:00 CEST

 
TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna