Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 08 2018, 3:10 PM CET

EU-kommissionen har godkänt sammanslagningen av Tele2 och Com Hem

Stockholm – Idag offentliggjorde EU-kommissionen sitt godkännande av sammanslagningen av Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Com Hem Holding AB (publ) (“Com Hem”) (Nasdaq Stockholm: COMH) utan villkor. Tele2 informerar härmed om en preliminär tidplan, med den 5 november 2018 som förväntat datum för slutförande av fusionen.

Idag har EU-kommissionen godkänt fusionen mellan Tele2 och Com Hem utan villkor. Samgåendet kombinerar två företag med stark kassaflödesgenerering och tydliga synergier, för att skapa en ledande integrerad operatör i Östersjöregionen. Com Hems aktieägare får som fusionsvederlag 37,02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje utestående aktie i Com Hem vid slutförandet av fusionen.

Allison Kirkby, vd och koncernchef på Tele2, kommenterar:

”Vi närmar oss slutförandet av fusionen och min ambition att skapa en ledande integrerad operatör i Östersjöregionen kommer snart förverkligas. Jag är oerhört stolt över Tele2-teamets arbete i den här processen och över våra fantastiska resultat de senaste åren.”

”Jag kommer att lämna ett Tele2 som är starkare och bättre positionerat för att agera som en ledande integrerad och kundfokuserad operatör i en allt mer digitaliserad värld. Jag har inget tvivel om att Tele2-teamet tillsammans med sina nya kollegor från Com Hem, efter genomförandet av fusionen, kommer fortsätta att utmana status quo och göra det möjligt för alla att leva ett mer uppkopplat liv.”

Anders Nilsson, tillträdande vd och koncernchef på Tele2, kommenterar:

”Som ett företag kan vi erbjuda helt integrerade tjänster, vilket medför stora fördelar för både individer, hushåll, företag och för våra aktieägare. Mina kollegor på både Tele2 och Com Hem kan verkligen se fram emot spännande år framöver och jag är säkerligen inte den enda med höga förväntningar.”

”Jag fokuserar nu framförallt på våra förberedelser för en snabb och effektiv integration som gynnar både våra medarbetare och kunder. Tillsammans med den nya ledningsgruppen kommer jag även säkerställa att vi sammanför den styrka, kunskap och kultur som finns i både Tele2 och Com Hems organisationer, samt i Tele2s styrelse. Vi kommer vara redo att kicka igång integrationen när dagen för slutförandet av sammanslagningen kommer.”

Datum för slutförande av fusionen förväntas bli den 5 november 2018. Se en preliminär tidplan nedan.

Tydliggörande avseende datum för slutförande av fusionen

Sammanslagningen av Tele2 och Com Hem genomförs när Bolagsverket registrerar fusionen och Com Hem upplöses. Rent praktiskt sker sedan integrationen av de två företagen i flera steg gällande både kommersiella erbjudanden, intern organisation och arbetssätt. Datum för dessa steg sätts under integrationsförberedelserna och kommer att kommuniceras direkt till medarbetare och relevanta intressenter.

Preliminär tidplan

1 november 2018           
Sista dag för handel i Com Hems aktie på Nasdaq Stockholm

2 november 2018          
Bolagsverket ger tillstånd att verkställa fusionsplanen och Tele2 ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket

5 november 2018          
Bolagsverket registrerar fusionen och Com Hem upplöses
Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Tele2 på Nasdaq Stockholm

7 november 2018          
Com Hems aktieägare erhåller aktier i Tele2, dvs. det icke-kontanta fusionsvederlaget

7-8 november 2018       
Com Hems aktieägare erhåller det kontanta fusionsvederlaget

9-12 november 2018     
Com Hems aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl. 15:10 CEST.


_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Downloads