Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen nov 30 2018, 8:00 AM CET

Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Tele2 har ökat med 183 441 585 aktier respektive röster.

Förändringen avser 183 441 585 B-aktier som emitterats under november i enlighet med beslut av den extra bolagsstämman den 21 september 2018 för att, i samband med genomförandet av fusionen med Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”), erlägga det icke-kontanta fusionsvederlaget till aktieägare i Com Hem.

Antalet aktier i Tele2 uppgår per den 30 november 2018 till 690 341 597 aktier, varav 22 647 692 A-aktier med tio röster vardera, 665 794 905 B-aktier med en röst vardera och 1 899 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 894 170 825. Det totala antalet röster i Bolaget exklusive Tele2s eget innehav om 1 796 240 B-aktier och 1 899 000 C-aktier uppgår till 890 475 585 röster.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 08:00.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en ledande leverantör av bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner kunder. Under 2017 omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport i februari 2018.

Downloads