Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen nov 05 2018, 8:50 AM CET

Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem är slutförd

Stockholm – Bolagsverket har idag registrerat sammanslagningen mellan Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem Holding”). Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem Holding är därmed slutförd och Com Hem Holding har upplösts.

Sammanslagningen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan och Com Hem Holdings samtliga tillgångar och skulder har övergått till Tele2. Det sammanslagna bolaget behåller namnet Tele2 AB (publ) och har även fortsättningsvis sitt säte i Stockholm.

Anders Nilsson tillträder som vd och koncernchef på Tele2 från och med idag den 5 November 2018. De tidigare offentliggjorda medlemmarna i Tele2s nya ledningsgrupp tillträder också idag.  

”Jag är både glad och ödmjuk inför möjligheten att leda Tele2 framåt, tillsammans med min nya ledningsgrupp. Framförallt är jag stolt över att få leda en så stark organisation med orädda och engagerade medarbetare. Tillsammans, förenade som Tele2, har vi enorm potential och kommer att skapa stort värde för både individer, hushåll, företag och våra aktieägare, säger Anders Nilsson, vd och koncernchef på Tele2.

”Tele2 var redan ett fantastiskt bolag som nu blir ännu starkare tillsammans med våra kollegor från Com Hem. Vi kommer att fortsätta utmana och driva utvecklingen av nya, smarta och integrerade lösningar, samtidigt som vi möjliggör ett mer och bättre uppkopplat liv för våra kunder”, fortsätter Anders.

I samband med registreringen av sammanslagningen har Bolagsverket idag registrerat emissionen av 183 441 585 nya aktier av serie B i Tele2 som fusionsvederlag. Tele2 har således totalt 690 341 597 utestående aktier. Vidare har Bolagsverket registrerat Andrew Barron och Eva Lindqvist som nya styrelseledamöter i Tele2. Tele2s styrelse består därmed av Georgi Ganev, Carla Smits-Nusteling, Anders Björkman, Eamonn O’Hare, Sofia Arhall Bergendorff, Cynthia Gordon, Lars-Åke Norling, Andrew Barron och Eva Lindqvist.

För varje aktie i Com Hem erhålls 1,0374 nya aktier av serie B i Tele2 och 37,02 kronor i kontanter. Com Hems aktieägare erhåller aktier i Tele2, dvs. det icke-kontanta fusionsvederlaget, den 7 november 2018 och den kontanta delen av fusionsvederlaget den 7-8 november 2018. Handel i Tele2s aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Downloads