Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen sep 13 2018, 11:30 AM CET

Stina Andersson lämnar Tele2 efter sammanslagningen med Com Hem och Tele2 IoT blir en del av affärsområdet Internationella Marknader

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), meddelar idag att Stina Andersson, strategi- och affärsutvecklingschef, kommer att lämna Tele2 i samband med att sammanslagningen med Com Hem slutförs.

Stina Andersson har bestämt sig för att lämna bolaget för nya möjligheter när sammanslagningen med Com Hem har slutförs. Stina kom till Tele2 år 2016 och har varit avgörande i omformandet av bolagets strategi för att bli en integrerad operatör med fokus på östersjöområdet. Hon kommer att fortsätta arbeta i sin position under ytterligare en månad efter slutförd sammanslagning med Com Hem.

Tele2 IoT rapporterar idag till Stina Andersson i hennes roll som strategi- och affärsutvecklingschef. Som en konsekvens av att Stina lämnar, samt Tele2 IoT:s tilltagande storlek, mogenhet och internationella karaktär, kommer Tele2 IoT, efter sammanslagningen med Com Hem, att bli en del av Tele2s affärsområde Internationella Marknader, som i dagsläget leds av Guillaume van Gaver, internationell marknadsområdeschef. Guillaume började på Tele2 under 2016 och har sedan dess lett bolagets internationella verksamheter utanför Sverige och Nederländerna på ett exemplariskt sätt. Rami Avidan, vd på Tele2 IoT, kommer att lämna Tele2 för nya utmaningar och Ingrid Wistrand, vice vd på Tele2 IoT, blir tillförordnad vd för Tele2 IoT från och med den 28:e september.

Allison Kirkby, vd och koncernchef på Tele2: ”Stina har haft en avgörande roll i arbetet med att omforma Tele2s strategi mot att bli en integrerad operatör med fokus på östersjöområdet, vilket ledde fram till den föreslagna sammanslagningen med Com Hem. Hon har lett transaktionsprocessen med Com Hem och haft en central roll i integrationsplaneringen. Stina är en ledare med stor talang, strategiskt sinne och enorm potential. Jag vill tacka Stina för allt hon har bidragit med och önskar henne all framgång i hennes fortsatta karriär. 

Vidare, i samband med det förändrade ledarskapet för Tele2 IoT, säger Allison: ”Jag vill tacka Rami för hans entreprenörskap, vision, hängivenhet och ledarskap. Rami ska vara extremt stolt över arvet han lämnar efter sig och jag önskar honom all lycka i hans framtida äventyr.”

En ny strategi- och affärsutvecklingschef kommer att offentliggöras innan sammanslagningen med Com Hem har slutförts, tillsammans med ytterligare positioner i den nya ledningsgruppen, i linje med vad som tidigare har kommunicerats. Den nya ledningsgruppen och utnämningar av dess medlemmar villkoras av att sammanslagningen blir godkänd av både EU-kommissionen och aktieägarna i de båda bolagen.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Downloads