Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige maj 24 2018, 8:57 AM CET

Svenska företag bäst på innovation och sämst på personalfrågor

Svenska företag rankar sig själva som bäst inom innovation och it i sin verksamhet och att de har mest utvecklingspotential i personal- och arbetsmiljöfrågor. Det visar ”Stay Ahead Index” som skapats av Tele2 för att mäta hur framgångsrika företag är. Resultatet visar att det genomsnittliga snittet för svenska företag idag är 6,9 av 10. Att driva ett framgångsrikt företag kräver ständig utveckling och en strävan efter att ligga i framkant. För att ta reda på hur framgångsrika svenska företag uppfattar sig själva har Tele2 tagit fram ”Stay Ahead Index”. Ett index som baseras på 500 företagsledares rankning av sin egen verksamhet inom HR, arbetsmiljö, it och telekom, innovation, kommunikation och hållbarhet. Den samlade informationen har blivit ett mått för framgång i Stay Ahead Index där maxvärdet är 10 och där svenska företag idag rankar sig själva till 6,9.

Det område där svenska företag rankar sig högst är innovation där snittet är 7,4. För att rankas högt i kategorin är mångfald och öppen företagskultur framgångsfaktorer. Även systematisk omvärldsbevakning och samarbete med externa aktörer är viktigt. Också inom it och telekom är svenska företag framgångsrika enligt Stay Ahead Index med ett snitt på 7,0. Företag som rankas högt här är de som har it- och telekomlösningar som möjliggör effektivt arbete.

- På Tele2 brinner vi för svenskt företagande. Efter att ha tagit fram Stay Ahead Index har vi fått ny och otroligt värdefull inblick i hur företag själva uppfattar sin verksamhet och vilka behov som finns för att de ska vara framgångsrika. Med våra lösningar vill vi hjälpa fler företag att ligga i framkant, säger Samuel Skott, vd på Tele2 Sverige.

Ett område där svenska företag tycks ha stor möjlighet till utveckling är i HR-relaterade frågor där snittet är 6,4. För att få en högre rankning här värdesätts en jämn könsfördelning och att kontinuerligt mäta och följa upp medarbetares prestation och välmående.

Fler faktorer för att lyckas driva ett framgångsrikt företag listas i rapporten ”Power 2 Stay Ahead” som Tele2 tog fram tidigare i år. I rapporten redogörs för de faktorer som gör företag framgångsrika och hur företag bör arbeta för att ligga i framkant. Rapporten går att läsa här: Power 2 Stay Ahead

Om Stay Ahead Index
För att kartlägga hur svenska företag presterar har en kvantitativ undersökning genomförts med 500 vd:ar för företag med fler än 50 anställda. De har fått ange hur de ställer sig till ett antal påståenden om sin verksamhet vilket genererat ett index. Indexet anger medelvärdet av svaren inom ett område samt på totalnivå, på skalan 1-10. För att minska risken för att respondenterna svarar utifrån social önskvärdhet har deltagarnas anonymitet betonats. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer under hösten 2017. Stay Ahead Index finns tillgängligt för alla som vill mäta sitt företags framgång och räkna ut sitt eget snitt här: Stay Ahead Index Presskontakt  
Louise Ekman, press- och PR-ansvarig, Tele2 Sverige, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com

Downloads

Bilder

  • SAI.png