Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen nov 06 2018, 7:00 AM CET

Tele2 emitterar euroobligation i två trancher

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har framgångsrikt genomfört sin första euroobligations-emission om 1 miljard i två trancher, 5,5 år och 9,5 år, efter att ha genomfört en serie europeiska investerarmöten.

Obligationerna har emitterats med en årlig kupong om 1.125 procent för en obligation om 500 miljoner euro med förfall Maj 2024, och en årlig kupong om 2.125 procent för en obligation om 500 miljoner euro med förfall Maj 2028. Obligationerna placerades med stor bredd hos huvudsakligen europeiska institutionella investerare.

Nettobehållningen från emissionerna kommer att användas till den kontanta ersättningen efter den genomförda sammanslagningen med Com Hem, samt för att refinansiera utestående skuld som tidigare tillhörde Com Hem.

Obligationerna kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88
Mattias Schriwer, Head of Group Treasury, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Downloads