Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen nov 26 2018, 9:11 PM CET

Tele2 fortsatt optimistiskt avseende godkännande av sammanslagningen mellan Tele2 och T-Mobile i Nederländerna

Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) noterar mediespekulationerna om sammanslagningen mellan Tele2 och T-Mobile i Nederländerna och bekräftar att Tele2 är fortsatt optimistiskt avseende godkännande från EU-kommissionen, utan eftergifter. Tele2 har fortfarande inte mottagit ett beslut från EU-kommissionen, som har till den 30 november på sig att ta ett beslut.

Den 15 december 2017 offentliggjorde Tele2 en överenskommelse med Deutsche Telekom om att slå samman sina verksamheter i Nederländerna, Tele2 Nederländerna och T-Mobile Nederländerna, i ett gemensamt bolag. Sammanslagningen är villkorad godkännande från EU-kommissionen. Tele2 deltar i konstruktiva diskussioner med EU-kommissionen under den så kallade fas II-undersökningen.

Tele2 har fortfarande inte mottagit ett beslut från EU-kommissionen, men noterar medias spekulationer avseende utfallet av kommissionens undersökning. Tele2 bekräftar att bolaget är fortsatt optimistiskt avseende ett godkännande av sammanslagningen i Nederländerna utan eftergifter.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 21:11 CEST.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en ledande leverantör av bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner kunder. Under 2017 omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport i februari 2018.

Downloads