Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige maj 23 2018, 12:03 PM CET

Tele2 kommenterar gemensam 5G-satsning för Norden

Tele2 ställer sig bakom de nordiska statsministrarnas ambition att göra Norden till den mest integrerade 5G-regionen i världen. 5G-teknologin kommer skapa förutsättningar för att kraftfullt driva på nästa steg i utvecklingen och digitaliseringen av såväl offentlig som privat sektor i de nordiska länderna. Tele2 vill bidra till detta digitaliseringsarbete genom att bygga ett gemensamt 5G-nät i världsklass tillsammans med Telenor i det samägda nätbolaget Net4Mobility.

5G-utbyggnaden kommer att vara central för Sveriges fortsatta och intensifierade digitaliseringsarbete. En framgångsrik, snabb och bred 5G-nätutbyggnad kräver samtidigt, såsom uppmärksammas av de nordiska statsministrarna, stora investeringar och rätt regulatoriska ramverk. Erfarenheter från tidigare teknikgenerationsskiften visar att den starkaste drivkraften bakom snabb och bred utbyggnad av mobilnät med ny teknologi är konkurrens. Alla operatörer vill kunna erbjuda sina kunder, såväl privatpersoner och företag som offentliga förvaltningar, god täckning och kapacitet med den senaste teknologin. Det är denna vilja som driver en snabb och bred nätutbyggnad. Vid bristande konkurrens blir effekten den motsatta.

-       Nätet är kärnan i vår affär. Tack vare vårt väletablerade 4G-nät kommer vi snabbt och flexibelt kunna rulla ut 5G när marknaden är mogen. 700 MHz-bandet har pekats ut som ett av pionjärsbanden för 5G, och därmed kommer 700 MHz-auktionen starkt att påverka förutsättningarna för utbyggnad av 5G i Sverige. Tyvärr är de hittills föreslagna auktionsreglerna för 700 MHz-auktionen inte konstruerade för att säkerställa hård konkurrens i nätutbyggnaden. Snarare skapas risker för monopolisering av 5G-tekniken och det oroar oss på Tele2, säger Samuel Skott VD Tele2 Sverige.

Tele2 uppmanar relevanta beslutsfattare att i den kommande svenska 700 MHz-auktionen säkerställa konkurrensen i utbyggnaden av mobilnät i detta frekvensband. Detta skulle kunna uppnås genom att ett spektrumtak som är förankrat i praktiska marknadsförhållanden introducerades i aktionen. Först då skapas förutsättningar för att den 5G-ambition som de nordiska statsministrarna har gett uttryck för kan nås.

Presskontakt  
Louise Ekman, press- och PR-ansvarig, Tele2 Sverige, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com