Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 28 2018, 8:45 AM CET

Tele2 meddelar avsikt att utnyttja säljoption i Kazakstan

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag meddelat dess avsikt att utnyttja säljoptionen som är stipulerad i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom i Kazakstan. Genom att meddela Kazakhtelecom avsikten att utnyttja säljoptionen har Tele2 inlett säljprocessen.

I mars 2016 offentliggjorde Tele2 slutförandet av ett samriskbolag med Kazakhtelecom i Kazakstan. Det innebar startskottet på ett mycket framgångsrikt samarbete som har skapat en snabbt växande affärsverksamhet med stark lönsamhet.

Transaktionen mellan Kazakhtelecom, Telia Company och Fintur som offentliggjordes den 12 december, i vilken Kazakhtelecom förvärvar kontroll av Kcell, utlöser möjligheten för Tele2 att sälja sina aktier i samriskbolaget till Kazakhtelecom, eftersom avtalet med Kazaktelecom inkluderar sedvanliga konkurrensbestämmelser. För att inleda processen har Tele2 idag meddelat Kazakhtelecom sin avsikt att utnyttja säljoptionen.

Nyckelhändelser under Q4 2018:

  • Den 11 december tillkännagav Kazakstans konkurrensmyndighet ett godkännande av Kazakhtelecoms möjlighet att förvärva Tele2s aktier i samriskbolaget, med eftergifter för att främja fortsatt konkurrens.
  • Den 12 december offentliggjorde Kazakhtelecom att det har tecknat ett avtal för att förvärva Kcell.
  • Den 28 december meddelade Tele2 sin avsikt att utnyttja säljoptionen till Kazakhtelecom.

Finansiell information
Tele2 äger 49 procent ekonomiskt intresse och 51 procent av rösterna i samriskbolaget. Den förväntade slutliga ekonomiska ersättningen för Tele2 kommer att reflektera 31 procent fullt utspätt ekonomiskt intresse, med hänsyn till Asianets tilläggsköpeskilling om 18 procent, som tidigare har kommunicerats. Ett aktieägarlån från Tele2 till samriskbolaget, för närvarande 87 miljarder Kazakstanska Tenge (omkring 2,1 miljarder svenska kronor, efter återbetalningar under det fjärde kvartalet), ska återbetalas till fullo vid transaktionens slutförande.

Under perioden januari-juni 2018 representerade samriskbolaget 9 procent av Tele2-koncernens intäkter, inklusive Com Hem pro forma.

Säljoptionen baseras på marknadsvärdesprincip (s.k. fair market value) och kommer att fastslås genom en överenskommen valideringsprocess, baserad på allmänt vedertagna metoder, inklusive oberoende externa rådgivare.

Transaktionens slutförande förväntas ske om omkring sex månader. Samriskbolaget (Tele2 Kazakstan) kommer att särredovisas som avvecklad verksamhet i resultaträkningen, med retroaktiv effekt för tidigare perioder.

Samriskbolaget kommer att drivas vidare av Tele2 till dess att transaktionen är slutförd.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 08:45 CET.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en ledande leverantör av bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner kunder. Under 2017 omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport i februari 2018.

Downloads