Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jun 28 2018, 8:30 AM CET

Tele2 medgrundare i ny telekomkoalition för att bekämpa sexuell exploatering av barn på internet

I samarbete med ECPAT grundar nu Tele2 och fyra andra svenska operatörer Telekomkoalitionen, som ska arbeta för att förebygga och hindra förövare i medlemmarnas nät. Det här är en viktig milstolpe i Tele2s långsiktiga Child Protection-engagemang.

Internet och det uppkopplade livet innebär fantastiska möjligheter, för individen och samhället i stort. Men internet kan tyvärr även användas som en plattform för sexuella övergrepp mot barn. Den nya svenska Telekomkoalitionen har bildats i samarbete med ECPAT (ett globalt nätverk av organisationer som arbetar för att eliminera alla former av sexuellt utnyttjande av barn) för att bekämpa sexuell exploatering av barn i medlemmarnas nät.

"Vi anser att operatörer har en viktig roll i den här kampen och hoppas att koalitionen kan bidra tillsammans med myndigheter och andra viktiga organisationer som till exempel ECPAT. Förövare och deras föränderliga metoder måste bekämpas för att minimera varje risk att barn utnyttjas", säger Viktor Wallström, Kommunikationsdirektör, på Tele2.

Inledningsvis ska koalitionen fokusera på informationsdelning och benchmarking. Framöver hoppas medlemmarna kunna samla in statistik och undersöka möjligheter att utveckla nya verktyg i kampen mot sexuell exploatering av barn.

Tele2s engagemang för tryggare barn online
Baserat på svartlistor från Interpol och andra myndigheter, blockerar Tele2 konstant försök att nå webbplatser med material innehållandes sexuella övergrepp på barn. Varje månad blockeras omkring en halv miljon försök inom Tele2s nät, fördelat på åtta marknader. Till exempel blockeras i snitt 3500 sidor i Sverige varje dag.

"Vi genomför dessutom en årlig undersökning, Barn och Internet, som ger värdefulla insikter om barns internetvardag i Sverige och Baltikum. Med detta som underlag söker vi ständigt efter nya möjligheter och verktyg för att skydda barn som använder våra tjänster”, säger Viktor Wallström.

Läs gärna mer om Tele2s undersökning Barn och Internet, samt vårt engagemang för Child Protection på Tele2s hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Externkommunikationsansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

___________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Downloads