Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 10 2018, 4:12 PM CET

Tele2 och Telenor säkrar nya frekvenser och befäster gemensam plan för 5G-nät i Sverige

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Telenor har skrivit ett nytt kompletterande avtal om utbyggnaden av ett gemensamt och rikstäckande 5G-nät i Sverige. Parterna har enats om detaljerna för genomförandet som planeras inledas under andra halvan av 2019. Det står även klart att Tele2 och Telenor säkrat frekvenser i 700MHz-bandet som kommer stärka det väletablerade 4G-nätet, och befäster ambitionen att ge de första kunderna tillgång till 5G år 2020.

Enligt Tele2s och Telenors uppdaterade plan ska det gemensamma mobilnätet byggas ut med över 50 procent vilket innebär tusentals nya basstationer över hela Sverige. Detta är värdefullt för det redan etablerade 4G-nätet och säkerställer den gemensamma planen att ge de första kunderna tillgång till 5G-funktionalitet år 2020. 5G-utrullningen påbörjas i landets storstäder följt av större sommar- och vinterorter. Under våren ska en detaljplan för hela landet offentliggöras och uppdateras löpande, allt eftersom byggstart inleds i respektive län och kommun.

– Mobilnätet är ryggraden i Tele2 och vi är stolta över vad vårt snabba och säkra nät möjliggör för våra kunder. Vi kommer fortsätta investera för att ständigt öka kvaliteten för våra kunder, och den nya frekvensen är värdefull för det fortsatta arbetet. Tack vare ett väletablerat 4G-nät kan vi säkra en snabb och flexibel utrullning av 5G och andra nya teknologier för täckning och kapacitet, säger Thomas Björklund, chef för mobilnät på Tele2-koncernen.

Det nya kompletterande avtalet för att bygga 5G i Sverige är nästa steg i Tele2s och Telenors nätsamarbete. Parterna utannonserade de gemensamma ambitionerna på ett rikstäckande 5G-nät år 2016. Detta efter att tillsammans ha byggt ett nationellt 2G- och 4G-nät som idag täcker 99,9 procent av Sveriges befolkning och utgör en god grund för den kommande 5G-utbyggnaden.

– Vår 5G-utbyggnad är både aggressiv och ambitiös, något som vi är stolta över. Det rikstäckande 5G-nätet kommer att ge ännu bättre yttäckning, en snabbare uppkoppling med minskad fördröjning och högre kapacitet vilket är en förutsättning för att allt fler enheter ska kunna kopplas upp. Samtidigt fortsätter våra investeringar för att stärka det befintliga 4G-nätet i landet, säger Stefan Jäverbring, CTO på Telenor Sverige.

Om Post och Telestyrelsens (PTS) 700MHz-auktion 
Tele2 och Telenor vinner 2x10 MHz i 700 MHz-auktionen under 22 år (till och med den 31 december 2040), till en summa av 1 442 miljoner kronor. https://www.pts.se/sv/nyheter/radio/2018/forsta-steget-i-auktionen-i-700-mhz-bandet-avslutat/

Om Net4Mobility
2009 bildade Telenor Sverige och Tele2 det gemensamma bolaget Net4Mobility för att tillsammans bygga och drifta ett nationellt 2G- och 4G-nät. Tack vare samarbetet var bolagen först i Sverige med ett rikstäckande 4G-nät som idag täcker 90 procent av Sveriges yta och över 99,9 procent av Sveriges befolkning.


Presskontakt 
Louise Ekman, Head of B2C Communications, Tele2, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2, +46 76 6264 400 / joel.ibson@tele2.com 
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2, +46 733 41 41 88 / erik.pers@tele2.com


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 16:10 CET.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en ledande leverantör av bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner kunder. Under 2017 omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport i februari 2018.

Downloads