Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen aug 29 2018, 8:00 AM CET

Tele2 offentliggör fusionsdokument avseende samgåendet med Com Hem

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Stockholm – Idag meddelar Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), att fusionsdokumentet avseende samgåendet med Com Hem har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vidare, har Tele2 idag offentliggjort kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om godkännande av fusionen. Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 21 september 2018. Som tidigare offentliggjorts, förväntas fusionen vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 21 september 2018 kl. 13.00 på Fotografiska Event & Konferens, Stadsgårdshamnen 22 i Stockholm och kommer bland annat behandla godkännande av fusionsplan, nyemission av B-aktier i Tele2 att utgöra fusionsvederlag samt val av nya styrelseledamöter. Tele2s valberedning föreslår att Lars-Åke Norling väljs till ny styrelseledamot från och med den extra bolagsstämman samt att Andrew Barron och Eva Lindqvist (nuvarande styrelseledamöter i Com Hem) väljs till nya styrelseledamöter i Tele2 från det att fusionen av Tele2 och Com Hem har registrerats av Bolagsverket.

För ytterligare information om den extra bolagsstämman, se den separata kallelsen.

Registreringsdokumentet på Form F-4 avseende fusionen förväntas förklaras gällande den 30 augusti 2018. Fusionsdokumentet och all annan dokumentation avseende fusionen kommer finnas  tillgängligt påTele2s transaktionshemsida, info.tele2.com. Fysisk kopia av fusionsdokumentet kan beställas från Tele2 per telefon, dock med vissa legala restriktioner:

- Aktieägare ej bosatta i USA: +46 8 21 26 28

- Aktieägare bosatta i USA: +1 (800) 322-2885

Fusionen förväntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

Rådgivare
Tele2 har i samband med fusionen utsett Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank AB (publ) och Ondra LLP till finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB har utsetts till legal rådgivare avseende svensk rätt och Shearman & Sterling (London) LLP till legal rådgivare avseende amerikansk rätt.

Viktig information
Registreringsdokumentet har ännu ej slutligen registrerats av SEC och förklarats gällande. Registreringsdokumentet är tillgängligt på SECs EDGAR-system och kan erhållas via www.sec.gov. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar.

Detta pressmeddelande utgör varken reklam eller ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Med ”Prospektdirektivet” avses Direktivet 2003/71/EG (med tillägg) och innefattar eventuella implementeringar som skett i varje Medlemsstat.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Downloads