Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen aug 29 2018, 8:00 AM CET

Tele2 presenterar medlemmar i ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Stockholm – Idag presenterar Tele2 AB (Tele2), (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) ett antal medlemmar till ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget mellan Tele2 och Com Hem. Ytterligare medlemmar i ledningsgruppen kommer att presenteras innan fusionen slutförs.

I januari 2018 offentliggjorde Tele2 och Com Hem ambitionen att slå samman bolagen genom en fusion. Integrationsplaneringen har pågått sedan dess och idag presenteras ett antal medlemmar till den nya ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget. Den nya ledningsgruppen tillträder först vid slutförande av fusionen, som är föremål för godkännande av såväl EU-kommissionen som aktieägarna i de två bolagen.

Följande medlemmar och positioner presenteras idag:

  • Mikael Larsson, Executive Vice President, Group CFO.
  • Samuel Skott, Executive Vice President, Sweden Consumer.
  • Karin Svensson, Executive Vice President, Chief People and Change Officer.
  • Stefan Backman, Executive Vice President, Group General Counsel.

Samtliga medlemmar kommer att rapportera direkt till Anders Nilsson, som blir ny vd för Tele2-koncernen. Ledningsgruppsutnämningarna gäller från och med slutförandet av fusionen. Lars Nordmark, nuvarande finanschef på Tele2, samt Richard Peers, HR-direktör på Tele2, kommer då att lämna bolaget.

Som ett resultat av fusionen kommer Sverige att representera en betydligt större del av Tele2s totala verksamhet och kommer därför att delas upp i två affärsområden: Business to Consumers (konsument) samt Business to Business (företag). Samuel Skott, som idag är vd på Tele2 Sverige, kommer att leda verksamheten Business to Consumers, det största affärsområdet i bolaget som kommer att inkludera varumärkena Tele2, Comviq, Com Hem och Boxer. Personen som ska leda affärsområdet Business to Business kommer att presenteras i ett senare skede, tillsammans med övriga medlemmar i den nya ledningsgruppen. Detta offentliggörande kommer att ske före slutförandet av fusionen, som beräknas ske under fjärde kvartalet 2018, i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats.

Fram tills fusionen slutförts kommer Tele2 och Com Hem drivas som två oberoende och separat noterade bolag av sina respektive nuvarande ledningsgrupper och styrelser.

Om Mikael Larsson
Mikael är sedan 2015 finanschef på Com Hem. Innan dess var han finanschef på Kinnevik AB i tretton år. Han har därtill haft olika positioner som revisor och konsult på Arthur Andersen.

Om Samuel Skott
Samuel är sedan 2016 vd på Tele2 Sverige. Han inledde sin karriär på Tele2 2005 och har haft flera seniora positioner, som till exempel Commercial Director for Customer & Product Design.

Om Karin Svensson
Karin är egenanställd rådgivare inom HR. Hon var tidigare HR-direktör på Bisnode. Karin inledde sin karriär på Accenture, där hon var partner i elva år, grundade företagets rutiner kring Talent & Organisation Performance, och var nordisk HR-direktör samt Human Capital Lead.

Om Stefan Backman
Stefan är Tele2-koncernens nuvarande chefsjurist. Under de senaste elva åren har han haft flera seniora roller på Tele2. Innan dess arbetade han på Post- och telestyrelsen (PTS) och på Förvaltningsrätten i Stockholm.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:00 CEST.

Viktig information
Registreringsdokumentet har ännu ej slutligen registrerats av SEC och förklarats gällande. Registreringsdokumentet är tillgängligt på SECs EDGAR-system och kan erhållas via www.sec.gov. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.


Downloads