Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 17 2018, 8:00 AM CET

Tele2 säkrar lån från Nordiska Investeringsbanken

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) offentliggör idag en överenskommelse med Nordiska Investeringsbanken (NIB) om ett lån på 2 miljarder kronor, för att finansiera Tele2s sammanslagning med Com Hem.

Denna ytterligare finansiering från NIB kommer att förlänga Tele2s förfalloprofil och innebär ytterligare diversifiering av bolagets finansiering. Överenskommelsen innefattar en uppsägning av Tele2s befintliga lån från NIB (130 miljoner euro), vilket innebär att nya lånemedel kommer att uppgå till cirka 650 miljoner kronor.

NIB är ett internationellt finansiellt institut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, med de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

Tele2 och NIB har en relation som sträcker sig över mer än 20 år. Detta är det femte låneavtalet mellan parterna och det första utfärdades redan 1994.

NIB finansierar endast specifika investeringsprojekt som uppfyller bankens uppdrag, att förbättra produktiviteten och miljön i Norden-Baltikum-regionen.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en ledande leverantör av bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner kunder. Under 2017 omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport i februari 2018.

Downloads