Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 23 2018, 7:01 AM CET

Uppdaterat finansiellt ramverk för Tele2 efter den föreslagna fusionen med Com Hem

Stockholm - Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): Tele2s styrelse har beslutat, i överenskommelse med Com Hems styrelse, att uppdatera det preliminära finansiella ramverket för det sammanslagna bolaget som kommunicerades i januari. Nu introduceras nya och mer specifika mål för skuldsättning, utdelning och aktieåterköp.

Samgåendet kommer att kombinera två företag med stark kassaflödesgenerering och tydliga synergier för att skapa en ledande leverantör av uppkoppling i Östersjöregionen. Tele2s styrelse har, sedan publiceringen av det preliminära finansiella ramverket i januari, tagit fram ett uppdaterat och mer specifikt finansiellt ramverk baserad på ytterligare analys och dialog med bolagens aktieägare.

Det nya skuldsättningsmålet och ramverket för utdelning och aktieåterköp är som följer:

  • Det kombinerade bolaget avser ha en nettoskuldsättning/EBITDA inom intervallet 2,5-3,0x och bibehålla en kreditprofil som överensstämmer med kreditbetyget ”investment grade”
  • Det kombinerade bolagets policy kommer sträva mot att bibehålla skuldsättningsmålet genom att distribuera kapital till aktieägarna genom:
    - En ordinarie utdelning om minst 80 procent av fritt kassaflöde; och
    - Extraordinära utdelningar och/eller aktieåterköp, baserat på återstoden av fritt kassaflöde, likvid från tillgångsförsäljningar och balansering av nettoskuldsättningen utifrån EBITDA-tillväxten

Baserat på denna policy förväntas det kombinerade bolaget distribuera mer än 100 procent av fritt kassaflöde till aktieägarna genom en kombination av utdelningar och aktieåterköp. Tele2 och Com Hem tror att utsikterna för utdelningar och återköp i den kombinerade bolaget enligt denna policy är starkare än vad som kan förväntas för innehavare av endast Tele2 eller endast Com Hem.

Fusionsprocessen fortgår enligt plan och förväntas, som tidigare meddelats, stängas under andra halvåret 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, PR-chef, Tele2 AB, tel: +46 704 26 41 42
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, tel: +46 733 41 41 88

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna