Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jul 17 2019, 7:00 AM CET

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för andra kvartalet 2019.

Vd-kommentar av Anders Nilsson
”Under andra kvartalet 2019 tog vi ytterligare steg mot att koncentrera vår geografiska spridning genom att slutföra försäljningen i Kazakstan och att offentliggöra försäljningen av vår verksamhet i Kroatien. Vi föreslår även en extrautdelning på 6 kronor per aktie för att distribuera tillskottet från transaktionerna i Kazakstan och Nederländerna till våra aktieägare. Com Hem-integrationen pågår för fullt och vi realiserade ytterligare 100 miljoner kronor i synergier och nådde därmed målet för helåret om en årlig besparingstakt motsvarande 450 miljoner kronor redan efter sex månader. I Sverige lanserades en omprofilering av varumärket Tele2 och vår FMC-strategi var fortsatt framgångsrik med 93 000 kunder som nu tecknat FMC-erbjudanden och detta banar väg för framtida intäktstillväxt med minskat kundbortfall och ökad förmåga att arbeta med prissättning."

Nyckelhändelser

  • Nettoomsättning om 6,8 miljarder kronor, motsvarande en organisk minskning om –2 procent
  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,1 miljarder kronor, motsvarande en organisk minskning om -1 procent
  • Organisk tillväxt om 3 procent för underliggande EBITDA, exklusive IFRS 16, till 2,2 miljarder kronor för koncernen
  • Organisk tillväxt om 3 procent för underliggande EBITDA, exklusive IFRS 16, till 1,8 miljarder kronor i Sverige, som följd av synergieffekter från fusionen med Com Hem
  • Resultat från totala verksamheten om 2,1 miljarder kronor, påverkat av 1,6 miljarder kronor i reavinst från försäljningen i Kazakstan och en nedskrivning av goodwill om -0,5 miljarder kronor i Estland
  • Resultat efter finansiella poster på SEK 0,3 miljarder (0,7 miljarder)
  • Resultat per aktie, efter utspädning, var SEK 2,98 (0,81)
  • Föreslagen extrautdelning om 6,00 kronor per aktie för att dela ut ersättningen från försäljningarna i Kazakstan och Nederländerna
  • Fritt kassaflöde till eget kapital mer än fördubblades till 1,1 miljarder kronor, drivet av fusionen med Com Hem
  • Finansiell guidning oförändrad, capex uppdaterad för att reflektera att Kroatien nu rapporteras som avvecklad verksamhet

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att anordnas onsdagen den 17 juli 2019 klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer även att webbsändas på Tele2s hemsida: www.tele2.com

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 3047523 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80       
UK: +44 (0) 2071 928000
US: +1 631 510 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 07:00.


TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.