Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 17 2019, 7:00 AM CET

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2019.

Vd-kommentar av Anders Nilsson
Efter nio månader är vi på god väg att uppfylla vår guidning för helåret med förbättrade trender inom konsumentsegmentet i Sverige och fortsatt stark tillväxt i Baltikum. Vi realiserade ytterligare 150 miljoner kronor i synergier från Com Hem-integrationen och höjer vårt mål för den årliga besparingstakten till 750 miljoner kronor vid årsskiftet. Tillskottet från transaktionerna i Kazakstan och Nederländerna delades ut till våra aktieägare i augusti genom en extra utdelning på 6 kronor per aktie. Tele2s mobila nätverk blev utsett till det bästa nätverket i Sverige av P3s mobilnätstest 2019. Vi gjorde dessutom operationella framsteg inom konsumentsegmentet i Sverige där vi stärkte vår mer-för-mer-strategi med uppdaterade Tele2-prisplaner och fortsatte växa kundbasen för Fixed Mobile Convergence (FMC) till 141 000 kunder som nu har tecknat FMC-erbjudanden.

Nyckelhändelser

  • Nettoomsättning om 6,9 miljarder kronor, på samma nivå som tredje kvartalet 2018 på organisk basis
  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,1 miljarder kronor, på samma nivå som tredje kvartalet 2018 på organisk basis
  • Organisk tillväxt om 5 procent för underliggande EBITDA, exklusive IFRS 16, till 2,5 miljarder kronor för koncernen
  • Organisk tillväxt om 4 procent för underliggande EBITDA, exklusive IFRS 16, till 2,0 miljarder kronor i Sverige, till följd av synergieffekter från samgåendet med Com Hem
  • Resultat från totala verksamheten nästan dubblerades till 1,0 miljarder kronor och fritt kassaflöde till eget kapital ökade med 67 procent till 1,8 miljarder kronor, främst till följd av samgående med Com Hem
  • Resultat efter finansiella poster på SEK 1,3 miljarder (0,9 miljarder)
  • Resultat per aktie, efter utspädning, var SEK 1,50 (0,99)
  • Finansiell guidning oförändrad för tjänsteintäkter från slutkund samt EBITDA exklusive IFRS 16, medan capex för 2019 sänkts till 2,3-2,6 miljarder kronor (tidigare 2,6-2,9 miljarder kronor)

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att anordnas idag, torsdagen den 17 oktober 2019, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer även att webbsändas på Tele2s hemsida: www.tele2.com

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 3198316 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80       
UK: +44 (0) 2071 928000
US: +1 631 510 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 07:00 CEST.


TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.