Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen feb 13 2019, 7:00 AM CET

Omräknad rapporterad nettoomsättning utan effekt på vinst eller kassaflöde

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) justerar tidigare rapporterad nettoomsättning för samägda företag, vilket resulterar i 599 miljoner kronor minskad nettoomsättning för helåret 2017, samt 441 miljoner kronor minskad nettoomsättning för de första nio månaderna 2018. Omräkningen har ingen effekt på resultat eller kassaflöde.

Tele2s resultaträkning har justerats retroaktivt för intäkter från samägda företag och tillhörande kostnader till ägarna, som tidigare inte har eliminerats fullt ut. Effekterna av justeringarna för helåret 2017 var en minskning av nettoomsättningen respektive kostnaderna på 599 miljoner kronor, vilket representerar cirka 2,7 procent av nettoomsättningen som Tele2 tidigare har rapporterat för 2017. Justeringarna för perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018 innebar en minskning av nettoomsättningen respektive kostnaderna på 441 miljoner kronor, vilket representerar cirka 2,6 procent av nettoomsättningen som Tele2 har rapporterat tidigare för denna period.

Justeringen publiceras i Not 10 i Tele2s kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2018 som från och med idag finns tillgänglig på www.tele2.com


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 07:00 CET.

_________________________________________________________________________

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com

Downloads