Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jan 02 2019, 12:00 PM CET

Sammanslagningen mellan Tele2 och T-Mobile i Nederländerna slutförd

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Deutsche Telekom har idag slutfört sammanslagningen av bolagens verksamheter i Nederländerna. Tele2 i Nederländerna (Tele2 NL) absorberas av T-Mobile i Nederländerna (T-Mobile NL).

Sammanslagningen mellan Tele2 NL och T-Mobile NL annonserades den 15 december 2017, vilket följdes av en regulatorisk process som inkluderade ett godkännande av EU-kommissionen, utan eftergifter. Idag har Tele2 och Deutsche Telekom tecknat ett avtal som slutför sammanslagningen.

”Detta är en viktig milstolpe för Tele2 NL och för nederländska konsumenter och företag, eftersom det sammanslagna bolaget kommer att trappa upp konkurrensen och investeringarna i Nederländerna”, säger Anders Nilsson, vd och koncernchef på Tele2.

Efter sammanslagningen äger Tele2 25 procent av det utökade T-Mobile och Deutsche Telekom äger 75 procent. Tele2 erhåller även en kontantbetalning om 190 miljoner euro (föremål för eventuella standardjusteringar vid slutförandet).


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019 kl. 12:00 CET.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en ledande leverantör av bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner kunder. Under 2017 omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport i februari 2018. 

Downloads