Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen dec 03 2019, 10:00 AM CET

Tele2 ändrar koncernledningen och justerar rapporteringsstruktur

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag förändringar i bolagets ledning. Koncernens modell för bolagsstyrning har vidareutvecklats för att sätta ytterligare fokus på snabbhet, enkelhet och ansvarstagande. Från och med idag har Tele2 en koncernledning, Group Leadership Team, som kompletteras av en bredare ledningsgrupp, Business Leadership Team, som genomför Tele2s strategi. I linje med dessa förändringar justerar Tele2 nu även sin rapporteringsstruktur.

Som en följd av Tele2s internationella konsolidering och sammanslagningen med Com Hem har Tele2 ett dedikerat fokus på Sverige och Baltikum. Koncernens nya modell för bolagsstyrning reflekterar detta och sätter ytterligare fokus på snabbhet, enkelhet och ansvarstagande genom en platt organisationsstruktur.  

Ny koncernledning: Group Leadership Team
I Tele2s formella koncernledning ingår från och med idag:

 • Anders Nilsson, President and CEO
 • Mikael Larsson, EVP CFO
 • Karin Svensson, EVP People and Change
 • Kim Hagberg, EVP Chief Operations
 • Samuel Skott, EVP Chief Commercial Officer
 • Stefan Backman, EVP Group General Counsel and Director Wholesale Business

Business Leadership Team
Tele2s dagliga verksamhet hanteras av Business Leadership Team, vars medlemmar kan förändras över tid för att representera viktiga funktioner och kritiska projekt i Tele2s resa framåt. Utöver medlemmarna i koncernledningen ingår även följande i Business Leadership Team:

Medlemmar från Tele2s tidigare koncernledning:

 • Fredrik Stenberg, EVP Transformation & Operational Excellence and acting Director LE
 • Joss Delissen, EVP IT
 • Joel Westin, EVP Strategy & Business Development
 • Thomas Helbo, EVP Technology
 • Viktor Wallström, EVP Communications & Sustainability

Nya medlemmar som representerar viktiga funktioner:

 • Bodil Prising, Director New Growth
 • Daniel Johansson, Head of Business Control & Billing
 • Erik Lindström, Director Customer Operations
 • Frida Jacobson, Head of Finance Transformation
 • Greg Lensch, Director IoT
 • Holger Fritz, Director Sales Mass Market
 • James Mahon, Director Consumer Commercial & Product
 • Jessica Kirchmeier, Director Comhem Play
 • Jessica Levin, Director SME
 • Jonas Lundquist, Marketing Director
 • Monika Gullin, Head of IT Consumer
 • Nathalie Dahmm, Head of Culture & Leadership
 • Stefan Trampus, Director Network Operator

Baltikum
Som tidigare meddelats är Petras Masiulis, CEO Baltics, övergripande ansvarig för bolagets verksamheter i Baltikum och Tyskland, rapporterandes direkt till Anders Nilsson men inte som en del av koncernledning eller Business Leadership Team.

The smartest telco in the world, creating unlimited possibilities
– Att få arbeta tillsammans med en så skicklig grupp människor gör mig oerhört stolt. Tillsammans har vi enats om en ny vision som reflekterar vår vilja att bli snabbare, göra saker enklare och sträva efter tydligt ansvarstagande. Från och med nu är vår vision att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities, säger Anders Nilsson, vd på Tele2.

Justerad rapporteringsstruktur
För att reflektera den nya organisationsstrukturen kommer Tele2, från och med delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2019, justera bolagets rapporteringsstruktur genom att kombinera konsument- och företagssegmenten i Sverige och IoT-segmentet till ett segment. Förändringen görs retroaktivt genom justering av historiska tal för jämförbarhet och följer den nya strukturen för intern finansiell rapportering.

Dessa förändringar utgör viktiga steg för att Tele2 ska bli en helt integrerad operatör. Genom en organisation som blir plattare och mer integrerad krossfunktionellt, kommer Tele2s ledning  närmare kunden och medarbetarna kommer närmare varandra, vilket innebär att Tele2 bättre kan förstå och tjäna kundernas behov.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Downloads