Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jun 03 2019, 8:00 AM CET

Tele2 och Bite ingår avtal om nätdelning i Lettland och Litauen

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag skrivit avtal med operatören Bite om bildande av ett gemensamt bolag för nätdelning i Lettland och Litauen. Partnerskapet innefattar gemensam infrastruktur i nuvarande nätverk, delning av spektrum samt framtida utbyggnad av 5G.

Tele2 och Bite har idag skrivit avtal om att bilda ett gemensamt bolag med syfte att bygga, äga och drifta mobilnätverk i Lettland och Litauen. Partnerskapet innefattar delning av aktiv och passiv nätinfrastruktur samt transmission för 2G, 3G, 4G, och den kommande utbyggnaden av 5G.

De två operatörernas nuvarande radio- och transmissionsnät kommer slås ihop och bilda ett gemensamt nät i varje land. Syftet är att förbättra nätkapaciteten och täckningen för de lettiska och litauiska kunderna, samtidigt som operatörernas kostnader och energiförbrukning minskar. Partnerskapet har även som mål att bygga ett gemensamt 5G-nät snabbare och till en betydligt lägre kostnad än vad Tele2 och Bite skulle haft möjlighet till på egen hand.

– Nätdelning har visat sig vara mycket framgångsrikt för Tele2. I Sverige delar vi all vår mobilnätinfrastruktur, vilket inte bara gjort det möjligt för oss att bygga nät i världsklass till en lägre kostnad, utan det gör oss även till den mest energieffektiva operatören i landet. Avtalet med Bite kommer skapa stort värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och de lettiska och litauiska samhällena. Särskilt då vi inleder vår resa mot 5G, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.

Det gemensamma bolagets styrelse och ledningsgrupp utnämns gemensamt av de två operatörerna, och leds av en styrelse med representanter från både Tele2 och Bite.

– Det främsta syftet med partnerskapet är att optimera befintligt mobilnät och snabbare bygga ut 5G-infrastruktur i Litauen och Lettland, till ett lägre pris och med bättre täckning än vad vi hade kunnat göra på egen hand. Ett gemensamt mobilnät kommer resultera i bättre kvalitet på vår service, större täckningsyta och bättre kapacitet än vad separata nät kan uppnå. Dessutom kommer samarbetet leda till en mer effektiv resursanvändning och ha positiva effekter på miljön, säger Nikita Sergienko, vd på Bite.

Tele2 och Bite äger 50 procent vardera av det gemensamma bolaget i Lettland och Litauen. Det gemensamma mobilnätet kommer byggas ut successivt med start 2021, och den fullständiga nätinfrastrukturen förväntas vara färdigställd senast 31 december 2023. Då ska Tele2 och Bite ha ett gemensamt radionät, som endast exkluderar kundspecifika lösningar. De två bolagen kommer fortsätta agera som konkurrenter på den lettiska och litauiska marknaden i alla andra aspekter.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00

Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 08:00 CEST.

Downloads