Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 23 2019, 8:30 AM CET

Tele2 och Kazakhtelecom överens om villkoren för Tele2s utträde ur Kazakstan

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag kommit överens med Kazakhtelecom om priset för bolagets aktieandel i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom (”samriskbolaget”). Nettoersättning till Tele2, efter avdrag för rådande tilläggsköpeskilling, blir 169 miljoner dollar (cirka 1,6 miljarder kronor). Tele2 kommer därtill erhålla full återbetalning av sitt aktieägarlån om 80 miljarder kazakstanska tenge (cirka 2,1 miljarder kronor). Transaktionen väntas stängas i slutet av juni.

– Tele2 har skapat ett framgångsrikt företag i Kazakstan och byggt ett nationellt nät för högkvalitativ röst- och datatrafik. Samriskbolaget har dramatiskt ökat dess kundbas, intäkter, marknadsandel och lönsamhet. Använd mobildata per kund har dubblats sedan samriskbolaget skapades och är mer än hundra gånger högre idag jämfört med när Tele2 kom till landet. Tele2 har möjliggjort ett mer uppkopplat liv och jag är stolt över det arv vi lämnar efter oss i Kazakstan, säger Anders Nilsson, VD och koncernchef, Tele2.

Nyckeltal
Den 28 december 2018 meddelade Tele2 avsikten att utnyttja säljoptionen i samriskbolaget, i vilket Tele2 äger 49 procent av det ekonomiska intresset och 51 procent av rösterna. Det nya avtalet värderar samriskbolaget till ett företagsvärde om 800 miljoner dollar, vilket motsvarar en multipel på 7,3 gånger dess underliggande EBITDA 2018. Rothschild&Co har varit Tele2s finansiella huvudrådgivare och Goldman Sachs International har bidragit med ytterligare finansiell rådgivning.

Nettotillskott till Tele2, efter avdrag för tilläggsköpeskillingen till Kauz, juridisk efterträdare och moderbolag till AsiaNet, kommer att vara 169 miljoner dollar (cirka 1,6 miljarder kronor). Tele2 kommer därtill erhålla full återbetalning av sitt aktieägarlån om 80 miljarder kazakstanska tenge (cirka 2,1 miljarder kronor). Transaktionen väntas stängas i slutet av juni.

Den förväntade finansiella ersättningen till Tele2 kommer att återspegla 31 procent fullt utspätt ekonomisk intresse, med hänsyn till Kauz tilläggsköpeskilling om 18 procent, som tidigare har kommunicerats.

Extraordinarie kapitalåterföring till aktieägarna
Som tidigare kommunicerats avser Tele2’s styrelse att till aktieägarna återföra nettoersättningen från försäljningen av tillgångar i Kazakstan och Nederländerna, med bibehållet skuldsättningsmål på 2.5-3.0x. Form och tid för utdelning kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Utträdesrapport om affärsetik och regelefterlevnad
Tele2 har åtagit sig att agera etisk med regelefterlevnad, samt att visa transparens i bolagets hållbarhetsarbete. Sedan Tele2 kom till Kazakstan har bolaget därför publicerat årliga rapporter om dess insatser för affärsetik och regelefterlevnad. Idag offentliggör Tele2 den omfattande rapporten "Tele2 Kazakhstan - Exit Report on Ethics and Compliance" som omfattar samtliga genomförda insatser sedan samriskbolaget skapades. Rapporten finns tillgänglig på www.tele2.com i policy- och rapportarkivet under Sustainability-sektionen.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tel: +46 733 41 41 88


TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Downloads