Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 31 2019, 6:00 PM CET

Tele2 säljer sin verksamhet i Kroatien

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har ingått en överenskommelse om att sälja bolagets verksamhet i Kroatien till United Group för ett företagsvärde om 220 miljoner euro (idag cirka 2 340 miljoner kronor). Transaktionen gör det möjligt för Tele2 att realisera värde från den framgångsrika verksamheten i Kroatien och fortsätta driva bolagets strategi med fokus på Östersjöregionen. Transaktionen förväntas slutföras innan slutet av år 2019 och är föremål för regulatoriskt godkännande. 

Tele2 har nått en överenskommelse om att sälja Tele2 Kroatien till United Group, en ledande leverantör av uppkoppling och media i sydöstra Europa, för ett företagsvärde om 220 miljoner euro.

– Vi är stolta över verksamheten vi har byggt upp i Kroatien och speciellt dess enastående utveckling de senast två åren, drivet av våra skickliga medarbetare och vår värdefulla kundbas. Vi är övertygade att Tele2 Kroatien kommer att bidra med än mer värde till våra kunder framöver, som en del av United Groups familj av telekom- och mediebolag. För Tele2 möjliggör detta ett starkare fokus på att framgångsrikt genomföra vår strategi för våra återstående marknader. Jag vill tacka teamet i Kroatien för deras starka engagemang och alla bidrag till Tele2 under de senaste fjorton åren, säger Anders Nilsson, vd och koncernchef på Tele2.  

Slutförande av transaktionen
Transaktionen är föremål för godkännande av relevanta regulatoriska instanser, inklusive den kroatiska konkurrensmyndigheten. Den behöver ej registreras hos EU-kommissionen. Slutförande förväntas ske innan slutet av år 2019.

Som en följd av den idag offentliggjorda överenskommelsen kommer Tele2 Kroatien särredovisas som avvecklad verksamhet i resultaträkningen, med retroaktiv effekt för tidigare perioder. Perella Weinberg Partners har varit Tele2s finansiella rådgivare.

Efter transaktionens slutförande kommer Tele2s styrelse besluta om hur nettoersättningen ska användas, med hänsyn till koncernens investeringsbehov och dess policys om kapitalåterföring till aktieägarna och skuldsättningsmål. Den extraordinarie kapitalåterföringen till aktieägarna som tidigare kommunicerats och som är villkorad slutförd transaktion i Kazakstan, är oberoende transaktionen i Kroatien.

Om United Group
United Group är en ledande leverantör av uppkoppling och media i sydöstra Europa. Bolaget har det mest omfattande nätet i regionen med 3,82 miljoner abonnenter och tillhandahåller både lokalt och internationellt innehåll. United Group har verksamhet i sex länder och omkring 4 400 anställda. Bolaget har huvudkontor i Amsterdam.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 18:00 CEST.


TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com

Downloads