Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jun 28 2019, 8:55 AM CET

Tele2 slutför försäljningen i Kazakstan och avser föreslå en extrautdelning

Stockholm – Den 28 juni slutförde Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) försäljningen av dess ägarandel i samriskbolaget i Kazakstan till Kazakhtelecom. Tele2s styrelse avser kalla aktieägare till en extra bolagsstämma den 22 augusti 2019, för att rösta om en extrautdelning kopplad till nettoersättningen från försäljningarna i Kazakstan och Nederländerna.

Den 28 juni slutförde Tele2 försäljningen av dess ägarandel i samriskbolaget i Kazakstan till Kazakhtelecom. Nettotillskott till Tele2, efter avdrag för tilläggsköpeskillingen, om 169 miljoner dollar (cirka 1,6 miljarder kronor), har mottagits tillsammans med fullt återbetalat aktieägarlån om 80 miljoner kazakstanska tenge (cirka 2,1 miljarder kronor).

Som en följd av den slutförda försäljningen avser Tele2s styrelse kalla till en extra bolagsstämma den 22 augusti 2019, då aktieägare kommer ges möjlighet att rösta om en extrautdelning om 6,00 kronor per aktie (totalt omkring 4,1 miljarder kronor). Om förslaget godkänns kommer sista dag för handel av Tele2s aktier inklusive rätt till extrautdelning vara den 22 augusti 2019, avstämningsdag blir den 26 augusti 2019 och extrautdelningen förväntas betalas ut till aktieägare den 29 augusti 2019.

En kallelse kommer att publiceras i god tid inför den extra bolagsstämman.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 08:55 CEST.


TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Downloads