Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen okt 17 2019, 7:00 AM CET

Tele2s nätöversyn har avslutats

Stockholm – Översynen av Tele2 ABs (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) svenska mobilnät har nu avslutats. Tele2s mobilnät levererar snabb och pålitlig uppkoppling, men det finns samtidigt förbättringsmöjligheter och flera förändringar har redan påbörjats.

Tele2 initierade översynen av bolagets svenska mobilnät den 1 juli 2019, som ett svar på de driftstörningar Tele2 upplevde under första halvan av 2019. Nätöversynen leddes av Analysys Mason, ett externt managementkonsultbolag, i nära samarbete med Tele2s nätorganisation.

Tele2s slutsatser efter nätöversynen:

  • Tele2s har ett väldigt bra radionät (RAN) med bred täckning
  • Tele2s planerade uppgraderingar i core-nätet ligger i linje med nätöversynens rekommendationer och innebär inget behov av ökad capex
  • Simplifiering, standardisering och automatisering blir nyckelord framöver för att undvika en komplex nätinfrastruktur
  • Tele2s nätorganisation och dess operationella modell kan förbättras för ännu bättre resultat och effektivitet
  • Processer och rutiner för att hantera förändring, incidenter och teknisk livslängd kan förbättras ytterligare genom den nya integrerade nätorganisationen
  • Som en följd av Tele2s internationella konsolidering väger fördelarna med ett delat nätövervakningscenter (Network Operations Center, NOC) i Riga, inte längre upp den ökade komplexitet och förlorade hastighet som upplägget medför – att samla den svenska nätövervakningen i Sverige är ett naturligt nästa steg
  • Genom ännu tätare samarbeten med leverantörer kan hantering av kapacitet och incidenter förbättras ytterligare

– Nätöversynen har gett oss väldigt viktiga insikter och pekar ut områden där vi kan förbättra vår verksamhet och vårt arbetssätt. Våra kunder ska veta att vi tar dessa insikter på yttersta allvar och vi har redan initierat ett dedikerat program för att genomföra förbättringar medan vi fortsätter att bygga en helt integrerad operatör, säger Thomas Helbo, nätdirektör på Tele2.

Redan påbörjade förbättringar
Tele2s nätorganisation, som hanterar både mobil och fast uppkoppling i Sverige, omorganiserades och optimerades redan i somras, som en del av integrationen efter sammanslagningen med Com Hem. Nästa steg blir att samla den svenska nätövervakningen i ett center på Tele2s huvudkontor i Kista, Stockholm.– Slutsatserna från nätöversynen har stärkt vår tro på många av de förändringar vi redan planerat eller till och med initierat. Till exempel har sammanslagningen av den svenska nätövervakningen funnits i våra planer länge, och inleddes rent praktiskt redan tidigare den här månaden. Samtidigt har nätöversynens slutsatser visat oss vilka förändringar vi måste prioritera, säger Thomas Helbo, nätdirektör på Tele2.


För mer information, vänligen kontakta:

Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.