Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige apr 09 2019, 9:30 AM CET

Tele2s syn på ny datalagringslagstiftning

Tele2 har i flera år efterfrågat en ny svensk datalagringslagstiftning. Det nya lagförslaget har visserligen brister, men uppnår en bättre balans mellan behovet av verktyg för brottsbekämpning och personlig integritet. I valet mellan fler år utan lagstiftning och nuvarande lagförslag väljer Tele2 därför det senare och har inga planer på någon form av överklagande. 

På Tele2 är vi glada att regeringen äntligen har presenterat ett nytt lagförslag. Vi efterfrågade en ny datalagringslagstiftning redan 2014, långt innan EU-domstolens dom i december 2016 slog fast att Sveriges tidigare lagstiftning inte var förenlig med mänskliga rättigheter. Det har tagit häpnadsväckande lång tid för regeringen att presentera ett nytt förslag och Sverige har saknat tydlighet på datalagringsområdet alldeles för länge.

Det nya lagförslaget har visserligen brister, men innehåller samtidigt flera delar som Tele2 har efterfrågat, till exempel utökade krav om förhandsprövning och differentierade lagringstider. Vi anser därför att lagförslaget uppnår bättre balans mellan behovet av verktyg för brottsbekämpning och personlig integritet. Med ovanstående som bakgrund har Tele2 inga planer på någon form av överklagande.

Datalagringsdebatten har i flera år präglats av missvisande påståenden och smutskastning, snarare än konstruktiv diskussion om förbättrad lagstiftning. Tele2 efterfrågar därför en mer sansad och faktabaserad debatt där ansvaret för lagstiftning inte läggs på privata aktörer, utan tas av regering och folkvalda lagstiftare.


Presskontakt  
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2, +46 76 6264 400 / joel.ibson@tele2.com
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/ 

Downloads