Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen sep 11 2020, 10:45 AM CET

Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att bolagets extra bolagsstämma hölls idag den 11 september 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en extra utdelning om 3,50 kronor per aktie till bolagets aktieägare. Som avstämningsdag för den extra utdelningen fastställdes den 2 oktober 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 7 oktober 2020.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om leverans av B-aktier i enlighet med LTI 2020 genom att styrelsen bemyndigades att besluta om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i LTI 2020 och till deltagarna i övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Slutligen beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att Kjell Morten Johnsen, ny verkställande direktör för Tele2-koncernen, ska inkluderas som deltagare i LTI 2020 och vara berättigad att erhålla samma aktierätter i enlighet med LTI 2020 som verkställande direktören var berättigad till enligt årsstämmans beslut den 11 maj 2020.

Protokoll från extra bolagsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Tele2s hemsida www.tele2.com.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Peter Landgren, Interim Head of Investor Relations, Phone: +46 70 426 45 69


Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Downloads