Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 20 2020, 7:00 AM CET

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2020.

Vd-kommentar från Kjell Johnsen
”Tele2 står på en väldigt stark grund, med en imponerande motståndskraftig affärsmodell som fortsätter att generera starkt kassaflöde kvartal efter kvartal. Vi har en solid position och plan att bygga vidare på, men jag ser även rum för operationella förbättringar för ytterligare värdeskapande, vilket jag kommer att adressera och återkomma till framöver. Övergripande är jag väldigt imponerad över mina nya kollegor på Tele2 och uppskattar verkligen deras resoluta hantering av pandemin. För mig känns det fantastiskt att vara här på Tele2 och det kommer bli väldigt spännande att leda vår verksamhet framåt.”

Nyckelhändelser

 • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,9 miljarder kronor, en nedgång på 2% jämfört med Q3 2019 på organisk basis främst på grund av negativ påverkan från pandemin.
 • Nettoomsättning om 6,6 miljarder kronor, en nedgång på 3% jämfört med Q3 2019 på organisk basis.
 • Underliggande EBITDAaL om 2,5 miljarder kronor, en organisk uppgång om 2% jämfört med Q3 2019 trots påverkan från pandemin, drivet av en stark utveckling i Baltikum och kostnadsbesparingar.
 • Resultat efter finansiella poster (EBT) på 1,4 miljarder kronor, en ökning med 0,2 miljarder kronor jämfört med Q3 2019.
 • Resultat från totala verksamheten uppgick till 1,2 miljarder kronor (1,76 kronor per aktie), 0,2 miljarder kronor högre än i Q3 2019.
 • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 1,7 miljarder kronor, på samma nivå som Q3 2019.
 • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter de senaste 12 månaderna uppgick till 5,3 miljarder kronor, eller cirka 7,70 kronor per aktie.
 • Extrautdelningen på 3,50 kronor per aktie godkändes under tredje kvartalet och utbetalades tillsammans med den andra delen av den ordinarie utdelningen i början av oktober.
 • Framgångsrikt genomförd övergång till digital TV-sändning, vilket ökar bredbandskapacitet.
 • Spektrumlicenser förvärvade i Nederländerna, vilket skapar en plattform för fortsatt stark utveckling.
 • Kjell Johnsen anslöt som vd för Tele2-koncernen den 15 september 2020.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 20 oktober 2020, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 4327369 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00
US: +1 63 15 10 74 95

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Peter Landgren, Interim Head of Investor Relations, Phone: +46 70 426 45 69


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 07:00 CEST.
 

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.