Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen mar 11 2020, 9:00 AM CET

Tydliga framsteg för Tele2s jämställdhetsarbete under 2019

Stockholm – I början av 2019 beslutade Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) sig för att utmana det rådande läget i telekomsektorn genom att uppnå en jämn könsfördelning i den svenska organisationen till år 2023. Under året initierades en rad långsiktiga projekt, vilket bland annat resulterade i 63 procent kvinnliga nyrekryteringar.

Den svenska IT- och telekomsektorn utgörs av omkring 30 procent kvinnor. Tele2 har i flera år haft ett hängivet fokus på mångfald och inkludering, men har trots det bara åstadkommit en något mer balanserad fördelning. Under 2019 inleddes därför flera initiativ med målet att uppnå en jämn fördelning, med 50 procent kvinnor och 50 procent män, redan till år 2023.

– När vi presenterade den nya ledningsgruppen efter sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem kritiserades vi med rätta för den ojämna könsfördelningen. Teamet bestod av de bästa ledarna från två samgående bolag, som samtidigt avspeglade två obalanserade arbetsstyrkor. Eftersom sammanslagningen innebar en nystart för oss, bestämde vi oss för att på allvar utmana både oss själva och branschen genom att sträva mot en jämn könsfördelning i den svenska organisationen till 2023, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.

20 initiativ för förändring
För att uppnå en balanserad organisation i Sverige behöver Tele2 utmana tidigare arbetssätt och angripa området utifrån nya perspektiv. 20 initiativ som kan bidra till långsiktig förändring har därför identifierats. Sju av dessa genomfördes under 2019, inklusive en ny och mer objektiv rekryteringsprocess, fler nya traineeprogram, uppdaterade policys, ett jämställdhetsråd och förändrade annonser och språk för att attrahera en större bredd av medarbetare. Allra viktigast var att gamla rekryteringsrutiner kastades ut och ersattes av en helt ny strategi.

– Vårt inflöde av potentiella kandidater ser helt annorlunda ut idag, med en mycket högre andel kvinnliga kandidater och talanger med större variation i bakgrund och bransch. Vi anställer alltid den bästa kandidaten, oavsett kön och bakgrund, men numera är två av tre nyrekryteringar kvinnor, säger Therese Torstensson, rekryterings- och personalutvecklingschef på Tele2.

Fortfarande långt till målet
Trots tydliga ansträngningar har Tele2 långt kvar till målet. Efter integrationen av Com Hem under 2019, utgjordes Tele2s organisation fortfarande av 32 procent kvinnor och 68 procent män. Samtidigt fokuserar de 20 initiativen på långsiktig förändring och några av dessa är fortfarande i ett tidigt stadie, exempelvis träning kring omedvetna fördomar, förbättrad successionsplanering och individuell karriärplanering.

– Jag är extremt stolt över de förbättringar vi redan gjort för vår rekrytering. Nu behöver vi fokusera på att behålla våra kvinnliga talanger och säkerställa att de vill växa och göra karriär på Tele2. Det är först då vi kommer se skillnad genom hela organisationen, inklusive fördelningen i ledningsgruppen, säger Therese Torstensson.

Näst bästa svenska bolag i Equileaps globala jämställdhetsranking
I oktober 2019 rankades Tele2 på 35:e plats bland över 3 500 bolag i Equileaps ”2019 Gender Equality Global Ranking & Report”. Därmed rankas Tele2 näst högst bland samtliga svenska bolag och tredje högst bland telekombolag globalt.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Downloads