Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 22 2021, 5:31 PM CET

Beslut vid Tele2s årsstämma 2021

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav att Tele2 har hållit årsstämma den 22 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Andrew Barron, Georgi Ganev, Eva Lindqvist, Lars-Åke Norling och Carla Smits-Nusteling, valde Stina Bergfors och Sam Kini till nya styrelseledamöter samt omvalde Carla Smits-Nusteling som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare om en utdelning om 6,00 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes måndagen den 26 april 2021 och för den andra utbetalningen tisdagen den 5 oktober 2021. Utdelningen beräknas utbetalas till aktieägarna torsdagen den 29 april 2021 respektive fredagen den 8 oktober 2021. Årsstämman beslutade även bland annat att:

  • anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2021), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 200 000 C-aktier och återköp av samtliga C-aktier i bolaget, överlåtelse av högst 2 200 000 B-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2021 samt att besluta om försäljning av egna B-aktier i syfte att täcka kostnader i förhållande till Tele2s långsiktiga incitamentsprogram LTI 2018 – LTI 2021, samt
  • bemyndiga styrelsen att fatta beslut att återköpa högst 10 procent av samtliga utestående aktier i Tele2.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Andrew Barron till vice ordförande i styrelsen. Vidare utsåg styrelsen ett revisionsutskott bestående av Eva Lindqvist, ordförande, Sam Kini, Lars-Åke Norling och Carla Smits-Nusteling samt ett ersättningsutskott bestående av Andrew Barron, ordförande, Stina Bergfors och Lars-Åke Norling.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.