Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2 Sverige sep 01 2021, 8:00 AM CET

Hållbarhetsarbetet kan förbättras med hjälp av it och telekom tror majoriteten av företagen – enligt rapport från Tele2 Företag och Kantar Sifo

Idag släpper Tele2 i samarbete med Kantar Sifo rapporten ”Det hållbara företagandet” där 400 ledande befattningshavare har fått svara på frågor om deras inställning till hållbarhetsarbete. Undersökningen visar bland annat att 85 % av de tillfrågade ser it och telekom som en möjlighet för att minska miljöpåverkan, framförallt genom att minska resor och öka distansarbete.

Tele2 har i samarbete med Kantar Sifo frågat 400 chefer i små, medel och stora företag om deras syn på det egna hållbarhetsarbetet. Bland beslutsfattare i ledningsgruppen hos större företag upplever 97 % att hållbarhet är viktigt eller mycket viktigt för verksamheten. Även bland mindre företag ser vi en klar majoritet, då 73 % av dessa beslutfattare svarar att det är viktigt eller mycket viktigt.

Totalt sett är det fler än 84 % av de tillfrågade som anser att hållbarhetsarbetet har en stor inverkan på deras verksamhet. Undersökningen visar även att 44 % av alla företag anser att hållbarhetsfrågor är mycket viktigt för verksamheten och 93 %, av de tillfrågade hållbarhetcheferna, är övertygande om att kraven på hållbarhetsarbete kommer att öka de närmsta fem åren.  Bland övriga beslutsfattare i undersökningen är denna siffra 63 %.När undersökningen listar olika områden inom it och telekom anser 85% att något av de områdena kan bidra positivt till hållbarhetsarbetet i hög eller mycket utsträckning, framförallt när det gäller att minska resor och att distansarbeta, men även att genom teknik kunna effektivisera arbetsprocesserna.

Diagrammet visar svaren Ganska hg utstrckning och Mycket hg utstrckning i

 

Hållbarhetscheferna ser en högre potential i användandet av teknik än övriga respondenter. Inom exempelvis området Internet of Things, ser 65 % av hållbarhetscheferna positivt på möjligheterna, jämfört med 47 % av övrig ledning.

         - För oss som operatör är det roligt att majoriteten av de tillfrågade ser it och telekom som ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet, framförallt för att minska resandet och effektivisera processer, men vi operatörer måste bli ännu bättre på att förklara för våra kunder hur vi kan bidra. Vi ser också att trots att vi bara är i början av utrullningen av 5G, så ser 30 % potentialen i 5G som en teknik som kan bidra till att exempelvis förbruka mindre energi, säger Stefan Trampus, affärsområdeschef Tele2 Företag

Rapporten visar också att 49 % av hållbarhetscheferna anser att verksamhetens affärer har påverkats positivt av hållbarhetsarbetet. Bland övrig ledningsgrupp anser 37 % att hållbarhetsarbetet gett ökade affärer. 90 % av hållbarhetscheferna, på de större företagen, anser att hållbarhetsarbetet kan skapa tillväxt, men även 80 % inom övrig ledningsgrupp ser det som en positiv tillväxtmöjlighet.

            - Med resultatet från den här undersökningen är det tydligt att hållbarhet är en mycket viktig fråga för svenska företag, och att en klar majoritet av ledande befattningshavare också tror att hållbarhet kommer att bli viktigare under de kommande åren. Tele2 är Sveriges första klimatneutrala operatör i den egna verksamheten, det vill säga i både scope 1 och scope 2. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhet och vara ett självklart val som partner och leverantör för alla svenska företag som tar hållbarhet på allvar säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Andra insikter i rapporten:

 • Hållbarhet är verksamhetskritiskt för företag. Bland 51 % av de tillfrågade företagen är hållbarhet delvis eller helt integrerat i verksamheten.

 • Miljöfrågor är det hållbarhetsområde som flest företag arbetar med.

 • Bland stora och medelstora företag har 33 % respektive 38 % vunnit affärer tack vare det egna hållbarhetsarbetet. För mindre företag är det mindre vanligt att man vunnit affärer genom sitt hållbarhetsarbete.

 • Bland småföretagarna har 37 % inte någon styrning eller uppföljning av sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt har 1 av 5 småföretag någon som är ansvarig för hållbarhetsarbetet.
   

 • 62 % av de tillfrågade är övertygade om att kraven på hållbarhetsarbetet kommer att öka under de närmaste åren. Vidare tror 27 % att kraven troligen kommer att öka och enbart 8 procent tror inte att kraven kommer att öka.

Undersökningen bygger på svar från chefer i en beslutsfattande position. Bland dessa positioner finns exempelvis vd, vice vd, marknadschef, it-chef och hållbarhetschef. Totalt intervjuades 400 personer under perioden 17 maj och 9 juni 2021. De tillfrågade arbetar i företag av olika storlekar, från egenföretagare till stora koncerner. Ladda ner hela rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Hallstan, Head of B2B and Fixed Communications, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com

Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

Bilder

 • Stefan Trampus 2.jpg
 • Erik Wottrich 1 la°g.jpg
 • Möjligheter för klimat miljö inom följande områden.jpg
 • Av vilka anledningar bedriver ni hållbarhetsarbete.jpg
 • Hur viktigt tycker du att hållbarhetsarbete är för er verksamhet.jpg
 • Vi har vunnit affärerupphandlingar på grund av vårt hållbarhetsarbete.jpg
 • Möjligheter att i en positiv mening påverka klimatmiljö inom följande områden.jpg