Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 25 2021, 1:00 PM CET

Skatteverket medger Tele2 tidigare nekade avdrag för räntekostnader

Stockholm – Skatteverket har meddelat Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) att myndigheten medger bifall till Tele2s överklagan om avdrag för räntebetalningar på koncerninterna lån.

Skatteverket har för åren 2013-2018 nekat Tele2-koncernen avdrag för räntekostnader på koncerninterna lån, vilket resulterat i en negativ skatteeffekt om 350 miljoner kronor, och tillhöranderänta om 21 miljoner per den 31 mars 2021. Tele2 har tidigare överklagat besluten men har samtidigt gjort en avsättning om 371 miljoner kronor.

Efter en dom av Högsta Förvaltningsdomstolen har Skatteverket nu medgivit Tele2’s rätt till avdrag för räntekostnader för åren 2015-2018, vilket resulterar i en positiv skatteeffekt om totalt 200 miljoner kronor. De återstående avdragen för räntebetalningar för åren 2013-2014, med en skatteeffekt om 150 miljoner kronor, är föremål för prövning hos Kammarrätten i Stockholm.

Givet den höga sannolikheten för att även återstående avdrag medges har Tele2 beslutat att upplösa den totala avsättningen, vilket resulterar i en positiv resultateffekt om 371 miljoner kronor under andra kvartalet 2021. Tele2 kommer även att utvärdera vad Skatteverkets ändrade inställning innebär för Tele2s skatter avseende åren 2019-2020, med beaktande av tillämplig lagstiftning.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.