Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen nov 12 2021, 4:00 PM CET

Tele2s valberedning sammankallad

Stockholm – I enlighet med Tele2 ABs (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) process för valberedning, vilken beslutades vid årsstämman 2018, har Anna Stenberg, representant för Kinnevik, sammankallat en valberedning som höll sitt första möte tidigare i veckan. Valberedningen består av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i Tele2 som har önskat utse en ledamot.

Valberedningen består av Anna Stenberg, utsedd av Kinnevik, John Hernander, utsedd av Nordea Fonder, samt Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder.

Valberedningens tre ledamöter har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 46 procent av det totala antalet röster i Tele2. Vid deras första möte tidigare i veckan, utsåg valberedningens ledamöter Anna Stenberg till ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på Tele2s webbsida www.tele2.com. Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till bolagsjurist Katarina Areskoug, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.