Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 21 2022, 7:00 AM CET

Delårsrapport första kvartalet 2022

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2022.

VD-kommentar
- Första kvartalet har inneburit betydande framsteg för Tele2s verksamhet, trots en mycket komplicerad omvärld. I Sverige visar företagsverksamheten en imponerande utveckling med en omsättningstillväxt på 3% år över år och i konsumentverksamheten har vi meddelat vårt senaste avtal med NENT/Viaplay som ger oss ett starkt TV-erbjudande som är en nyckeldel i vår konvergensstrategi. Den totala tillväxten för tjänsteintäkter från slutkund i Baltikum uppgick till 13% och vi slutförde också avyttringen av T-Mobile Nederländerna, vilket är den sista milstolpen i vår internationella konsolidering. De tragiska händelserna i Ukraina har lett till stor osäkerhet för många och framförallt för våra anställda och kunder i Baltikum och i samarbete med andra aktörer i branschen erbjuder vi temporärt kostnadsfria samtal och sms till och från Ukraina. Vi förblir positiva kring Tele2s framtid och att leverera på vårt mål att bli den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,9 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q1 2021 på organisk basis drivet av en stark utveckling i Baltikum, den svenska företagsverksamheten och viss medvind från roaming.
  • Nettoomsättningen om 6,7 miljarder kronor ökade med 2% jämfört med Q1 2021 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,5 miljarder kronor ökade organiskt med 6% jämfört med Q1 2021 drivet av tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 2,6 miljarder kronor ökade med 1,6 miljarder kronor jämfört med Q1 2021, i huvudsak relaterat till realisationsvinsten på 1,6 miljarder kronor från avyttringen av T-Mobile Nederländerna. Resultat från totala verksamheten uppgick till 2,5 miljarder kronor (3,6 kronor per aktie), en ökning med 1,6 miljarder kronor jämfört med Q1 2021.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 0,9 (0,8) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 5,9 miljarder kronor genererats, motsvarande 8,5 kronor per aktie.
  • Styrelsen föreslår en extrautdelning om 13,00 kronor per aktie relaterad till den genomförda avyttringen av T-Mobile Nederländerna.
  • Tele2 Sverige har ingått ett strategiskt distributionspartnerskap med Viaplay.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas torsdagen den 21 april 2022, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 83352667# (”Confirmation Code”).

Telefonnummer
SWE: +46 (0) 8 566 426 51
UK: +44 (0) 333 300 0804
US: +1 631 913 1422

För mer information, vänligen kontakta
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02
Patrik Johannesson, tillförordnad chef för investerarrelationer, telefon: +46 73 966 83 84

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 07:00 CEST.

Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.