Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 20 2022, 7:00 AM CET

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2022.

VD-kommentar
-Det glädjer mig att Tele2 fortsätter att leverera en lönsam tillväxt i ett utmanande omvärldsklimat. Vår strategi av att sträva efter lönsam tillväxt genom en bra balans mellan värde och volym, och stärka kvaliteten på vår leveransförmåga har visat sig att hjälpa oss att navigera i en omvärld som innebär utmaningar för både företag och samhället i stort. Våra ansträngningar att minska kostnaderna genom vårt transformationsprogram hjälper till att absorbera en del av inflationstrycket och även efter den nuvarande transformationsprogrammet kommer ytterligare ansträngningar att mildra de negativa effekterna för verksamheten.

-Vi fortsätter att fokusera på förbättringar bestående av tillförlitlighet, kundinsikter och uppdaterade affärsmodeller som Viaplay avtalet. Under kvartalet lanserade vi vår 5G-prisstrategi med fokus på kvalitet och som bygger på en hastighetsbaserad prissättning och med en tydlig målsättning för framtida värdeskapande. Vi var stolta över att vi i juli blev det första företaget i Norden och Baltikum och det andra i Europa att sätta godkända vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp, vilket bekräftar vårt engagemang för hållbarhet, en av de fyra viktiga delarna av vår strategi, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 5,1 miljarder kronor ökade med 4% jämfört med Q3 2021 på organisk basis tack vare stark utveckling i Baltikum, den svenska företagsverksamheten och viss medvind från roaming.
  • Nettoomsättningen om 7,1 miljarder kronor ökade med 6% jämfört med Q3 2021 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,6 miljarder kronor ökade organiskt med 2% jämfört med Q3 2021 drivet av ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet (BTP), som delvis uppvägdes av högre energikostnader.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,2 miljarder kronor, en minskning av 0,1 jämfört med Q3 2021.
  • Periodens resultat för den totala verksamheten av 1,0 (1,1) miljarder kronor och resultat per aktie av 1,44 (1,62).
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter av SEK 1,3 (1,9) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 4,8 miljarder kronor genererats, motsvarande 6,90 kronor per aktie.
  • Tele2 blev det första telekomföretaget i Norden och Baltikum att sätta godkända vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas torsdagen den 20 oktober 2022, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrering för webbsändningen och en separat registrering till telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.tele2.com.

För telefonkonferensen, observera att uppringningsnummer och unik PIN-kod (eller en "call-me" funktion) kommer att tillhandahållas när du registrerar dig på www.tele2.com. För att vara säker på att du är ansluten i tid till telefonkonferensen, vänligen registrera dig senast några minuter i förväg.

För mer information, vänligen kontakta:
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02
Pernilla Grennfelt, tillförordnad IR-chef, Tel: +46 701 66 31 74


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 07:00 CEST.