Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen mar 23 2022, 5:15 PM CET

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) meddelar idag att Tele2 har genomfört en nyemission samt omedelbart återköpt 2 200 000 C-aktier.

Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med villkoren för det mål- och prestationsbaserade incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Tele2-koncernen. Nordea Bank Abp, filial i Sverige förvärvade samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärde om 1,25 kr per aktie. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av Tele2 för 1,25 kr per aktie.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa framtida leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i Tele2s mål- och prestationsbaserade incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till B-aktier före leverans till berättigade deltagare i respektive program. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Tele2 innehar 432 106 B-aktier och 2 480 000 C-aktier sedan tidigare och kommer, efter återköpet av de 2 200 000 nyemitterade C-aktierna, att inneha 432 106 B-aktier och samtliga 4 680 000 C-aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02

Patrik Johannesson, tillförordnad chef för investerarrelationer, telefon: +46 73 966 83 84