Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen mar 31 2022, 3:00 PM CET

Förändring i antalet aktier och röster i Tele2

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Tele2 har ökat med 2 200 000 aktier respektive röster.

Förändringen avser 2 200 000 C-aktier som nyemitterats under mars 2022.

I samband med nyemissionen har 2 480 000 C-aktier omvandlats till B-aktier för att säkerställa leverans av B-aktier till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som deltar i Tele2s mål- och prestationsbaserade incitamentsprogram.

Antalet aktier i Tele2 uppgår per 31 mars 2022 till 695 021 597 aktier, varav 22 551 882 A aktier med tio röster vardera, 670 269 715 B-aktier med en röst vardera och 2 200 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i Tele2 uppgår till 897 988 535. Det totala antalet röster i Tele2 exklusive Tele2s eget innehav om 2 912 106 B-aktier och 2 200 000 C-aktier uppgår till 892 876 429.

För mer information, vänligen kontakta:

Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02

Patrik Johannesson, tillförordnad chef för investerarrelationer, telefon: +46 73 966 83 84

Denna information är sådan information som Tele2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 15:00.