Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen mar 01 2022, 1:00 PM CET

Rättelse: Förändring av antalet röster i Tele2

Detta är en rättelse av utskicket från 08:00 2022-02-28. Orsak till rättelsen: Rättelsen rör totalt antal röster i Tele2.

Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att det sammanlagda antalet röster i Tele2 har minskat.

Ägare av 281 A-aktier i Tele2 har begärt omvandling av dessa till B-aktier i enlighet med det omvandlingsförbehåll som anges i § 5 i Tele2s bolagsordning.

Antalet aktier i Tele2 uppgår per den 11 februari 2022 till 692 821 597 aktier, varav 22 551 882 A-aktier med tio röster vardera samt 667 789 715 B-aktier och 2 480 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i Tele2 uppgår till 895 788 535.

För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef, Tel: +46 70 363 53 27

Patrik Johannesson, tillförordnad chef för investerarrelationer, Tel: +46 73 966 83 84

Denna information är sådan information som Tele2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2022 kl. 13:00.

Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.