Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 17 2022, 9:30 AM CET

Tele2 emitterar en första hållbarhetslänkad obligation

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har framgångsrikt emitterat en första hållbarhetslänkad obligation efter ett nyligen publicerat ramverk för grön och hållberhetslänkad finansiering.

Den hållbarhetslänkade obligationen om 1,6 miljarder SEK är fördelad över två trancher. Obligationen har ett slutligt inlösenpris som baseras på Tele2s uppfyllande av hållbarhetsprestandamål (“SPTs”) kopplat till ramverket för grön och hållbarhetslänkad finansiering. SPT:erna för Tele2s hållbarhetslänkade finansiering är:

  • Minskning av Scope 1 & 2 växthusgasutsläpp med 100% till 2029 med 2019 som basår
  • Minskning av Scope 3-utsläppen av växthusgaser med 60% per abonnemang till 2029 med 2019 som basår

Emissionen av den hållbarhetslänkade obligationen presenterades vid en serie framgångsrika möten med investerare.

– Intresset som har visats för emitteringen av vår första hållbarhetslänkade obligation visar på ett starkt investerarstöd. Framförallt för vår ambition att vara ledande inom hållbarhet och för den transparens som vårt ramverk för grön och hållberhetslänkad finansiering ger för att uppnå våra hållbarhetsmål, säger Charlotte Hansson, finanschef på Tele2.

– På Tele2 ligger vi redan före tidplanen när det gäller att uppnå våra vetenskapsbaserade mål för koldioxidutsläppsreducering i Scope 1 och 2. Emitteringen av den hållbarhetslänkade obligationen är ytterligare ett viktigt sätt för Tele2 att visa värdet av engagemanget för våra ambitiösa mål, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Handelsbanken, SEB och Swedbank agerade ”Joint Lead Managers” för transaktionen och SEB agerade som enda grön och hållberhetslänkad finansiell rådgivare.

Den hållbarhetslänkade obligationen är emitterad under Tele2s Euro Medium Term Note Program ("EMTN-Program") med ramverket för grön och hållberhetslänkad finansiering som publicerades i maj 2022 och som kommer att noteras på Luxemburgbörsen.

Mer information om Tele2s ramverk för grön och hållberhetslänkad finansiering, utestående obligationer och EMTN-program finns på https://www.tele2.com/investors/debt-financing/

För mer information, vänligen kontakta:
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02
Daniel Engdahl, Head of Treasury, Phone: +46 73 944 62 04

Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.