Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen mar 22 2022, 1:00 PM CET

Tele2 förbinder sig till att uppnå 100% cirkularitet för nätverksutrustning 2025

Stockholm – Tele2 AB (publ) (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag sitt åtagande om att uppnå 100% cirkularitet för nätverksutrustning år 2025. Tele2 är den första operatören i Sverige som offentligt förbinder sig till att företagets nätverksutrustning ansvarsfullt ska säljas vidare, återanvändas eller återvinnas samt att icke-återvinningsbara material hanteras på ett säkert sätt. 

Omställningen till en cirkulär ekonomi har som mål att minska på både avfall och branschens miljöpåverkan, och samtidigt förverkliga sociala och ekonomiska fördelar med framförallt ökad återanvändning och återvinning. Att främja cirkulär ekonomi för att motverka klimatförändringar är en av fyra fokusområden i Tele2s hållbarhetsstrategi.

- Med snabbare teknikskiften och kortare livscykler är omställningen till en cirkulär ekonomi viktig med hänsyn till miljö, sociala aspekter, och ekonomi. Det finns uppenbara ekonomiska fördelar för Tele2 med ökad cirkularitet och även våra kunder ställer allt högre krav på oss. Jag är stolt över att vi är den första operatören i Sverige att åta sig att uppnå ett så ambitiöst mål, säger Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef på Tele2.

Som en del av sin vision att vara ledande inom hållbarhet är Tele2 redan klimatneutralt i den egna verksamheten, och har som mål att minska utsläpp i värdekedjan med 60 procent per abonnemang till 2029. Tele2 har aktivt deltagit i ett projekt lett av GSMA, den globala branschorganisationen för mobilbranschen, för att identifiera vilka möjligheter som finns för ökad cirkulär ekonomi i branschen.

- Vårt åtagande att nå 100% cirkularitet för nätverksutrustning 2025 är ytterligare ett steg på vår hållbarhetsresa. Cirkulär ekonomi kommer att spela en nyckelroll för att vi ska kunna minska utsläppen i värdekedjan och vi arbetar tätt ihop med våra leverantörer för att uppnå våra mål och samtidigt skapa fler möjligheter för våra kunder att engagera sig i återanvändning och återvinning, säger Yogesh Malik, EVP CTIO på Tele2.  

Bilder

  • Viktor Wallström.jpg
  • YOGESH MALIK.jpg