Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 06 2022, 4:15 PM CET

Tele2 publicerar kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännager idag publiceringen av ett ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering. Det kombinerade ramverket kommer att underlätta investeringar i gröna tillgångar och hållbarhetsprestanda i linje med Tele2s vision om att vara ledande inom hållbarhet.

– På Tele2 anser vi att hållbarhet bör vara en integrerad del av vår verksamhet. Ramverket för grön och hållbarhetslänkad finansiering kommer tillåta oss att investera transparent i gröna och hållbara tillgångar och leverera avkastning som maximerar värdet vi skapar för våra kunder, investerare, anställda och samhället i stort, säger Kjell Johnsen, vd och koncernchef, Tele2.

Ramverket är kopplat till Tele2s hållbarhetsstrategi och bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom ett integrerat grönt och hållbarhetsramverk kan Tele2 göra investeringar i gröna tillgångar och koppla investeringar till dess övergripande hållbarhetsprestanda.

– Det kombinerade ramverket ger Tele2 flexibilitet när vi investerar för att nå våra hållbarhetsmål. Vi kan investera i tillgångar och FoU som främjar ett koldioxidsnålt och miljömässigt hållbart samhälle. Vi kan även kommunicera på ett strukturerat sätt med investerare och andra marknadsaktörer för att öka medvetenheten kring Tele2s hållbarhetsåtaganden, säger Charlotte Hansson, finanschef, Tele2.

Det gröna finansieringselementet i ramverket identifierar tre tillgångskategorier för framtida investeringar: energieffektivitet, rena transporter och förnybar energi. En hållbarhetslänkad finansiering specificerar nyckelindikationer för prestanda förknippade med minskningar av Tele2s Scope 1, 2 och 3 växthusgasutsläpp till 2029.

Ramverket för grön och hållbarhetslänkad finansiering har verifierats externt av Sustainalytics, som är en av världens ledande företag på att värdera hållbarheten hos företag baserat på deras miljömässiga, sociala och företagsstyrningsprestationer. Ramverket har utvecklats i enlighet med 2021 års ”Green Bond”-principer och ”Green Loan”-principer samt både 2021 års ”Sustainability Bond”-principer och ”Sustainability Loan”-principer. 

Skandinaviska Enskilda Banken (“SEB”) agerade som ensam grön och hållbarhetslänkad finansieringsrådgivare.

Tele2s gröna och hållbarhetslänkade finansieringsram och andrapartsutlåtande från Sustainalytics finns på tele2.com tillsammans med ytterligare information om Tele2s hållbarhetsstrategi och prestanda.

För mer information, vänligen kontakta:
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02
Daniel Engdahl, Head of Treasury, telefon: +46 73 944 62 04

Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.