Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen mar 30 2022, 9:30 AM CET

Tele2 uppnår mål om minskade utsläpp enligt Science Based Targets tidigare än planerat

Stockholm – Tele2 AB (“Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) meddelar idag att ett stort mål har uppnåtts i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, fyra år före utsatt deadline. Offentliggörandet gjordes i samband med publiceringen av Tele2s års- och hållbarhetsredovisning.

Enligt ”Science Based Target Initiatives” (SBTi) godkända mål har Tele2 redan nått målet om en nittioprocentig minskning av växthusutsläpp inom scope 1 och 2, långt tidigare än det ursprungliga målet om att uppnå minskningen till år 2025.

– Tele2 strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och att nå detta mål så mycket tidigare än planerat visar på vår ledande position och vårt engagemang för att leverera på våra hållbarhetsmål. Det visar också att det är möjligt att sätta ambitiösa klimatmål och nå dem, säger Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Tele2.

Minskningen av utsläpp inom scope 1 och 2 relaterade till Tele2s egen verksamhet och energiförbrukning är ett resultat av användning av 100% förnybar el under hela 2021 samt koldioxidinfångning genom skogsbruksprojekt och den senaste och mest innovativa tekniken för att avskilja och lagra koldioxid. Tele2s utsläppsminskningar speglar SBTi:s värdekedjas nettonoll-krav.

– Vi är stolta över att kunna bidra med ett mätbart bidrag till EU:s mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till mitten av seklet, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Som en del av den uppdaterade hållbarhetsstrategin, baserat på kommunicerade SBTi-mål, har Tele2 ytterligare mål om nollutsläpp av växthusgaser i Scope 1 och 2 till år 2029 och en minskning av Scope 3 växthusgasutsläpp med 60% per abonnemang till år 2029. Minskningarna beräknas med 2019 som startår.

Tele2s års- och hållbarhetsrapport framhäver flera ytterligare framsteg inom de fyra fokusområdena i den uppdaterade hållbarhetsstrategin: att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar, öka innovation för hållbarhet, maximera potential genom en inkluderande och mångsidig arbetsmiljö och att skydda barn i ett uppkopplat samhälle.

– Vår uppdaterade hållbarhetsstrategi baseras på fler än 9 000 svar från undersökningar och intervjuer med våra intressenter och den sätter en tydlig plan för att nå våra hållbarhetsmål inom de identifierade fokusområdena, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef, på Tele2.

Med hjälp av ”Upright Projects” effektmodell har Tele2 en nettopositiv hållbarhetsratio på 52%. Detta förhållande kvantifierar nettoeffekten av ett företag för de fyra dimensionerna samhälle, kunskap, hälsa och miljö. Tele2s resultat återspeglar dess positiva inverkan inom områden som jobbskapande, skatt, infrastruktur, såväl som de mellanmänskliga kontakter och relationer som telekommunikation skapar och stödjer.

Ytterligare hållbarhetsprestationer för 2021 inkluderar Tele2:s Equileap-ranking som ett av de fem bästa svenska företagen för jämställdhet samt ett fördjupat samarbetet och tekniskt stöd till ECPAT, en organisation som jobbar för att stoppa spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp av barn på Internet.

Under år 2021 tillgängliggjordes Trygg Surf för 100% av Tele2s kunder i Sverige. Trygg Surf är en produkt som skapats för att skydda barn och unga från olämpligt internetinnehåll. Tele2 leder också det europeiska ”AI4Green”-projektet som bidrar till att identifiera hur artificiell intelligens kan användas för att öka energieffektiviteten i mobila nätverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02